Hopp til innhold

Nesten 70 kommuner bryter loven: Her skulle det egentlig vært en psykolog

Flere kommuner bryter loven ved å ikke ha en psykolog. I Hareid står et flunkende nytt kontor klart, men uten noen til å bruke det.

Ottar Røyset, kommunalsjef i Hareid kommune, står inne på det som skal være kommunepsykologen sitt kontor. Men foreløpig har de ingen psykologer.

PSYKOLOGMANGEL: Inne på Hareid helsehus står kontoret til psykologen tomt. Kommunalsjef for velferd Ottar Røyset sier de ikke får tak i noen som vil ta jobben.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ubrukt, nytt og uten noen som jobber der. Kontoret på Hareid Helsehus som er satt av til en psykolog, har stått tomt siden bygget ble åpnet i 2021.

– Vi har satt av penger i budsjettet, det har vi gjort i alle årene lovkravet har vært, men vi har ikke lyktes med å få fisken på kroken ennå.

Det sier Ottar Røyset, kommunalsjef for velferd i Hareid kommune. De sliter med å få tak i en psykolog, og de er ikke de eneste.

Fra 1. januar 2020 ble det nemlig lovpålagt for kommunene og bydelene å ha psykologkompetanse.

Men i 2022 var det fremdeles 69 kommuner som ikke hadde det. Det viser tall fra SSB.

Nordland er det fylket hvor flest kommuner mangler psykologer, mens i Oslo har alle bydelene skaffet seg det.

Døra til psykologens kontor.

Mange kommuner sliter med å få tak i psykolog. Det er de minst sentrale og de med lavest folketall som sliter mest.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Solveig Bryne Stølan i SSB forklarer at omtrent en femtedel av kommunene ikke har lyktes med å tilknytte seg psykologkompetanse.

Og det er de minst sentrale kommunene og de med lavest folketall som mangler psykolog.

Sliter med rekruttering

Hareid kommune ligger ute i havgapet på Søre Sunnmøre, og har i overkant av 5.000 innbyggere.

– Det er for få psykologer som ønsker å jobbe ute i mindre kommuner. Jeg tror de fleste ønsker et større fagmiljø, sier kommunalsjefen.

Ottar Røyset, kommunalsjef i Hareid kommune, står inne på det som skal være kommunepsykologens kontor.

Ottar Røyset, kommunalsjef for velferd i Hareid kommune, sier at de nå er i dialog med en psykolog de håper vil komme til kommunen.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Så kontoret på Helsehuset forblir tomt.

– Vi har ikke hatt psykolog tidligere heller, og har fått det til å fungere godt likevel. Men det er klart, en psykolog vil berike tjenestene våre, sier Røyset.

Og han mener det er ikke mangelen på vilje det går på. De har utlyst stillingen to ganger på fire år.

– Vi har også vært i direktekontakt med flere psykologer, vi har diskutert samarbeid med nabokommunene, og vi har vært i kontakt med de som leverer digitale psykologtjenester.

Men han trekker også frem at han mener pengene de får for å skaffe seg en psykolog, ikke er nok.

Hareid helsehus utenfra.

Hareid Helsehus ble tatt i bruk fra 2021 av. Men det mangler en viktig brikke: En psykolog.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Mener regjeringa må hjelpe kommunene

Det er ikke bra. Ikke bare er det dumt fra et lovperspektiv, men også et psykisk helseperspektiv.

Julian Buckholm Taknæs fra Kristiansund studerer vernepleie og jobber i helsesektoren. Han har selv kjent på behovet for psykolog, og kjenner flere som har stått i lange køer for å få hjelp.

Han er kritisk til at flere kommuner ennå ikke har psykologer tilgjengelig for innbyggerne.

Det er fort gjort å snevre helseperspektivet ned til fysisk helse, men det dekker både fysisk-, psykisk- og sosial helse. Å fjerne en hel tredjedel av det perspektivet, det tror jeg er farlig.

Julian Buckholm Taknæs

Julian Buckholm Taknæs har også vært en del av Nyhetsmorgens sitt unge debattpanel i sommer. Han engasjerer seg sterkt for psykisk helse.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Buckholm Taknæs mener folk sin psykiske helse må bli tatt mer på alvor. Dersom kommunene på egen hånd ikke klarer å ansatte en psykolog, bør regjeringa og staten hjelpe.

Det er jo mangel på helsepersonell generelt i Norge, og psykologer er ikke noe unntak der. Det å få flere til å utdanne seg som psykologer er en ting, men når det gjelder at kommunene skal få psykologer til seg – der er det ulike grep man kan gjøre.

Blant annet nevner han at kommunene kan tilby seg å betale ned på studielånet til nyutdannede psykologer.

Men ulempen der er jo at ikke alle kommuner har ressurser til det – og da er det opp til regjeringen og staten å gi mer midler til kommunene det gjelder. Igjen, man må ta psykisk helse mer på alvor, sier studenten.

Et tomt kontor på Hareid helsehus.

Kontoret til den ønskede kommunepsykologen i Hareid står tomt. Det har det gjort siden det nye helsehuset ble til.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– En utfordring

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Truls Vasvik, sier det først og fremst er bra at et stort flertall av kommunene har fått plass på psykologkompetanse.

Men så er det viktig for denne regjeringa at du skal få lik tilgang på hjelp uansett hvor du bor i landet – så det er viktig at det følges opp.

Han forklarer at regjeringa har lansert en opptrappingsplan for psykisk helse som skal gå over ti år, med fokus på lavterskeltilbud i kommunene.

Der har vi også inneværende år overført 150 millioner kroner til kommunene som skal gå til nettopp det, sier Vasvik.

Han understreker også at mindre kommuner som sliter med å rekruttere kan inngå samarbeid med andre kommuner.

Hareid kommune. Bildet er tatt fra ferja som nettopp har tatt fra kai.

Hareid kommune har i overkant av 5.000 innbyggere og ligger på Søre Sunnmøre.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det er en utfordring. Vi står ikke alene om den, sier kommunalsjefen i Hareid.

Han forklarer at de nå er i dialog med en psykolog, og hvis heller ikke det løser seg må de lyse ut stillinga nok en gang.

– Vi ønsker å ha en kommunepsykolog også i Hareid, sier han.

Les også Her blir gutter sin psykiske helse prioritert: – Vi har følelser vi også, ikke bare jentene

Heidar Sjølie (9c), Peder Fredly Bøe (9b) og Ole Martin Åstasund Ramsøy (10a) ved Averøy ungdomsskole.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL