Vil heise flagget for arbeidsgiveravgiften

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med lavere arbeidsgiveravgift. – En virkelig vitamininnsprøytning for oss, mener ordføreren i Vanylven. Men slik er det ikke for alle.

Jan Helgøy

Hadde det vært finere vær så hadde Jan Helgøy, ordfører i Vanylven kommune, heist flagget for arbeidsgiveravgifta – slik som han gjorde for Stad skipstunnel.

Foto: Synste Møre, Vidar Parr

Samtidig har de nye retningslinjene for regionalstøtte flere sektorunntak enn tidligere, noe som gjør at enkelte næringer må tas ut av ordningen. Forslaget ble torsdag sendt til godkjenning.

Trer i kraft til sommeren

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Finansminister, Siv Jensen (Frp).

Foto: Siv Sandvik / NRK
Jan Helgøy

Ordfører i Vanylven, Jan Helgøy (KrF).

Foto: Trond Vestre / NRK

Alle kommuner som i dag er omfattet av ordningen, blir værende i samme sone som i dag. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014.

– Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere sysselsettingen i distriktene. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og det er avgjørende for samfunnsutviklingen at vi utnytter tilgjengelig arbeidskraft i hele landet, sier finansminister Siv Jensen.

I Møre og Romsdal er det Vanylven, Sande, Stordal, Vestnes og Nesset som er de nye kommunene i ordningen, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

En jublende ordfører

Ordfører i Vanylven, Jan Helgøy (KrF), fikk gladmeldingen da NRK ringte. Forrige gang det var snakk om å gi flere kommuner mindre arbeidsgiveravgift så ble ikke Vanylvens ønske oppfylt. Men denne gangen gikk det bedre enn forventet.

– Dette er et ønskemål og en virkelig vitamininnsprøytning, sier Helgøy.

– Hadde det vært finere vær så hadde jeg heist flagget. Vi har lenge hatt en sats på 14,1 prosent, og det at vi nå er foreslått å ligge på 6,4 er fantastisk. Det vil ha en umiddelbar effekt.

Han mener at lavere arbeidsgiveravgift vil gjøre det enklere for bedriftene i kommunen å ekspandere, og i tillegg være en gulrot for andre som gjerne vil etablere seg i området.

– Dette er svært positivt for oss som har en krevende geografi og kommunikasjon. Vi har store bedrifter i kommunen som vil ha svært god nytte av fallet, og det er jeg veldig glad for, sier ordføreren.

Kan ha stor betydning

Med den nye ordningen kan bedrifter i 233 kommuner få nedsatt arbeidsgiveravgift. Dette har stor betydning for rammebetingelsene for næringslivet i Distrikts-Norge.

Årsaken til at Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner blir tatt inn i ordningen er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.

Positivt for kommunene

Ordførar Dag Vaagen

Ordfører i Sande kommune, Dag Vaagen (H).

Foto: Arne Flatin / NRK
Petter Lyshol

Ordfører i Sykkylven kommune, Petter Lyshol (H),

Foto: Besnik Zogaj / NRK

Sande kommune på Søre-Sunnmøre er også en av de nye kommunene i ordningen. Ordføreren, Dag Vaagen (H), forteller at de har tidligere hatt en ordning med sats på 10,6 prosent – og det vil nå fortsette.

– Det er positivt for oss som kommune at vi får fortsette med lavere avgift i sone 2, og det var akkurat det jeg håpte på. Forandringen for oss er at vi mister kompensasjonsordningene som vi fikk i 2007. De store bedriftene vil merke en endring, mens andre vil fortsette som før, sier Vaagen.

Han mener at slike ordninger gjør det mer populært å etablere seg som næringsdrivende.

– Det er en betydelig fordel for dem som ønsker å drive næring i Sande, sier ordføreren.

Venter fremdeles på svar

Ordfører i Sykkylven kommune, Petter Lyshol (H), våknet i dag til en melding som kunne tolkes svært negativt for møbelkommunen.

Sone 1a, som i dag får redusert avgift i form av et årlig fribeløp innenfor EØS-reglene om bagatellmessig støtte, er ikke behandlet ennå, og får svar etter budsjettbehandlingen.

– Heldigvis er søknadene til vår sone ikke behandlet ennå, og det er derfor håp for at vi fremdeles kan få lavere arbeidsgiveravgift. For industrien og alle bedriftene i Sykkylven så er det helt avgjørende at vi får redusert arbeidsgiveravgifta, sier Lyshol.

Han mener at de må ha lavere avgifter for å få en bedring i møbelbransjen i Sykkylven.

– Det er en krevende industri som trenger denne hjelpen.

Kan alle sektorer få lavere arbeidsgiveravgift?

Nei. De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring.

I tillegg kommer foretak som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014.

Får komme inn i varmen

På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Endringene i EUs regelverk for regionalstøtte ble vedtatt under den forrige regjeringen.

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.

De nye retningslinjene krever at det offentliggjøres hvilke foretak som mottar støtte og hvor mye hvert foretak mottar i støtte. Disse opplysningene vil bli offentliggjort på Skatteetatens nettsider.

Denne tabellen viser arbeidsgiveravgift i ulike soner. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3.

Prosentsats arbeidsgiveravgift

 

Arbeidsgiveravgift %

Sone 1                   

                               14,1

Sone 1 a1

                               10,6

Sone 2

                               10,6

Sone 3

                                 6,4

Sone 4

                                 5,1

Sone 4 a

                                 7,9

Sone 5

                                 0