– Økt arbeidsgiveravgift kan bety kroken på døra for mange

Økt arbeidsgiveravgift kan føre til mange nedleggelser i nord, frykter regiondirektør Trond Skotvold i NHO Troms og Svalbard.

Flaumfaste vogntog.

Trond Skotvold i NHO frykter at økt arbeidsgiveravgift kan få alvorlige konsekvenser for næringslivsaktører i Nord-Norge.

Foto: Øyvind Lunden

Torsdag ble det klart at aktører i Tromsø og Bodø, samt aktører innenfor transport-, finans- og energisektorene i Nord-Norge, skal tas ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Dersom den nye ordningen blir innført må aktørene i de tre sektorene betale en arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent.

Samtidig betaler store deler av Midt-Troms og Nord-Troms og Nordland en arbeidsgiveravgift på 5,1 prosent.

Ordningen utvides også med regional støtte i 31 kommuner lenger sør i landet.

Trond Skotvold

Trond Skotvold i NHO forteller at beslutningen om arbeidsgiveravgiften kom som lyn fra klar himmel.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det vil bli dyrere for næringslivet i Nord-Norge. All varetransport vil bli mer kostbart. Transportnæringa i Nord-Norge, som allerede sliter med lave marginer, vil stå i fare for å forsvinne, sier regiondirektør Trond Skotvold i NHO Troms og Svalbard.

Også energisektoren kan komme til å få store problemer dersom dette forslaget blir stående, mener Skotvold.

– Vi vet at energisektoren får store utfordringer fordi energiprisene antas å bli lave. Kanskje må de nedbemanne, eller de blir solgt ut av landsdelen, sier han.

Skotvold nekter likevel å gi opp kampen for redusert arbeidsgiveravgift.

– Vi må jobbe nå. Dette skal godkjennes i EFTAs overvåkingsorgan, ESA, i sommer, så vi må ned til Brussel for å kjempe.