Jenny Klinge vil ha Stortinget på banen i politireformen

Jenny Klinge (Sp) mener Politidirektoratet tar seg altfor store friheter når det gjelder nærpolitireformen. I dag tar hun saken opp i Stortinget

Jenny Klinge foran Stortinget

Jenny Klinge er klar på at Stortinget må gripe inn i arbeidet med nærpolitireformen

Foto: Siv Sandvik / NRK

Jenny Klinge er justispolitisk talskvinne i Senterpartiet og i Stortinget i dag presenterer hun partiets forslag som hun mener Stortinget skal vedta, skriver Dagbladet. (krever innlogging) Hun viser til at det i 2015 ble lagt føringer for gode lokale prosesser, som hun mener ikke er fulgt.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger fram nærpolitireformen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger fram nærpolitireformen

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Forslagene

Klinge og Senterpartiets stortingsgruppe har laget ei liste med 10 forslag de vil Stortinget skal vedta. Det viktigste er at de ber regjeringen legge stor vekt på det enkelte kommunestyret sin mening om å beholde lensmannskontoret. Det er også viktig at kommunens klagerett blir utvidet etter at vedtaket er fattet.

Vil ha styrka kontor

Det er også viktig for Senterpartiet at kontorene som blir igjen etter reformen får status som lensmannskontor og at dert blir en reell styrking av de kontorene som skal bestå.

Partiet vil også ha med seg Stortinget på at det skal være like mange politifolk som patruljerer i de områdene hvor det legges ned kontor.

Sivile oppgaver

Til slutt oppfordrer partiet Stortinget til sørge for at regjeringen opprettholder de sivile oppgavene på kontorene på minst samme nivå som i dag. Dette gjelder for eksempel utstedelser av pass og våpenkort.