NRK Meny
Normal

Historisk ja til bompenger

Et flertall av politikerne i Ålesund sa torsdag ettermiddag ja til bruk av bompenger for å finansiere bypakken.

Eva Vinje Aurdal
Foto: Trond Vestre / NRK

Vedtaket skjedde med 29 stemmer.

Bystyret i Ålesund tok bare stilling til prinsippspørsmålet om finansiering: ja eller nei til bompenger.

Selve vegpakken som vil koste rundt 4 milliarder kroner, skal trolig vedtas etter nyttår.

En smertegrense

- Ålesund har nådd en smertegrense. Det er nå vi har muligheten for å vise ansvar, sa Anne Dyb Liaaen (H).

- Skal vi fortsatt sitte på gjerdet mens Molde, Kristiansund og andre byer vedtar sine vegpakker? spurte Tor Johan Øvstebø (KrF).

- Vi tror at en bom mellom Moa og sentrum vil skade handelen i sentrum. Derfor vil vi ha en konsekvensutredning, sa Noralf Ommedal (FrP).

- Flertallet snakker om at folkeavstemningen er avvist av flertallet en gang for alle. Folkeavstemningen er valgdagen 12.september det og så får vi se hva slags flertall vi får da, sa varaordfører Geir Stenseth (FrP)

Video BOMPENGAR

BOMPENGAR

Høyre snudde

Det har i mange år vært et klart flertall mot bompenger for å bygge ut vegnettet i Ålesund. Etter valget i 2007 inngikk Høyre, FrP og Tverrpolitisk Liste en skriftlig avtale som blant annet innebar et nei til å innføre bompenger i Ålesund de neste fire årene.

Men i løpet av fire-års perioden har Høyre snudd og mener det må bompenger til for å få fart på vetutbygginga i Ålesund.

- Når noen inngår en avtale så forventer man at alle parter holder avtalen, sa varaordfører Geir Stenseth (FrP).

Allerede i februar 2008 var Høyre på gli mot et ja i bompengespørsmålet. Et kompromissforslag fra Høyre som innebar bruk av bompenger for å få bygget ut Lerstadvegen, ble den gang vedtatt. Men vedtaket forutsatte bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) som løsning.

Langet ut

Under debatten i bystyret langet Høyre-politikeren Knut Anders Oskarsson ut mot både FrP, Tverrpolitisk Liste og Venstre.Oskarsson ble flere ganger bedt om å dempe språkbruken av ordfører Bjørn Tømmerdal.

- Jeg håper at det ikke er noe igjen av Tverrpolitisk Liste etter dette valget, sa Oskarsson og siktet til ordførerkandidaten Anders Alm Ingebrigtsens angrep på Høyre i media.

- Venstre har ikke lenger noen troverdighet etter partiets famøse behandling av spørsmålet om gangveg. Jeg håper andre i Venstre står for noe annet enn Kirsti Dales uberegnelige krumspring, sa Oskarsson.

- Det er tydelig at Oskarsson og undertegnede har fått to ulike former for oppdragelse. Jeg synes synd på partiet Høyre som har en slik politiker, svarte Anders Alm-Ingebrigtsen.

Kart forslag til bomring - Ålesund

Venstre

Venstre-politiker Kirsti Dale tok til ordet for folkeavstemning, til tross for at et flertall i bystyret ar avvist dette. Dale mener den foreslått vegpakken blir alt for omfattende.

- Vi har lovet folkeavstemning. Vi kommer også til å jobbe for dette etter valget, sa Dale og siganliserte dermed en omkamp om dette spørsmålet.

Dette fikk flere politikere til å ta ordet for å spørre om Venstre kom til å søke samarbeid med Frp og Tverrpolitisk liste etter valget i høst.

Vegpakken som nå er foreslått, er resultatet av arbeidet i en kommunal veggruppe som ble opprettet for halvannet år siden. Pakken innebærer blant annet bygging av Lerstadvegen, miljølokk på innfartsvegen, tunnel under sentrum, bygging av gang- og sykkelveger og satsing på trafikksikringstiltak.