Slik kan innfartsvegen til Ålesund bli

Nå skal Ålesunds politikere og innbyggere få si sin mening om detaljløsningene for innfartsveg til Ålesund.

Innfartsveg Ålesund

Den nye innfartsvegen sett fra øst. Det blir nye vegløsninger fra området nord for Moa og videre over hele Lerstad, før vegen kopbles til et nytt omfattende kryss-system ved Lerstadtoppen.

Foto: Statens vegvesen

Hva syns du om forslaget fra Statens vegvesen? Skriv i kommentarfeltet under artikkelen.

Den har vært diskutert i årevis. Med bypakke og økt satsing på vegbygging er den nye innfartsvegen fra Moa og vestover på Lerstad nærmere enn noen gang.

Nå er det klart for første gangs høring på detaljplanene for vegen. Planen sendes til politikerne i Ålesund, trolig 5. oktober. Deretter skal innbyggerne få si sin mening.

Innfartsveg Ålesund

Dette er det store, nye krysset ved Lerstadtoppen. Fjelltunnelen blir 700 meter lenger enn tidligere planlagt.

Foto: Statens vegvesen

I forbindelse med høringsrunden er det nå mulig å se vegen i 3D-illustrasjoner. Om få dager skal det også bli mulig å «prøvekjøre» den nye vegen, i en animasjonsvideo.

Den mest omfattende endringen i forhold til tidligere planer, er fordelingen mellom tunnel i fjell og en nedgravd betongtunnel.

Dette er definitivt den største forandringen i forhold til tidligere planer. Nå legger vi opp til at mer av tunnelen skal legges i fjell, og en noe mindre del blir betongtunnel, sier Erlend Opstad i Statens vegvesen til NRK.

Innfartsveg Ålesund

Her ser du tydelig den nye rundkjøringen nord for Moa, og hvordan vegen går videre først i betongtunnel og så i fjelltunnel vestover.

Foto: Statens vegvesen

Fjelltunnelen blir dermed 700 meter lenger enn tidligere planlagt. Betongtunnelen blir tilsvarende kortere.

Dette bedrer økonomien i prosjektet. Og fordelingen av inngrep i terrenget blir endret. Totalt sett blir inngrepene mindre på denne måten. Men lokalt, mot øst, blir det et større enkelt-inngrep, sier Opstad.

På bildene kan man se at prosjektet langt fra handler om bare selve den nye firefelts veien. Også tilførselsveier og den nåværende veien på Lerstad må gjøres om.

Hele prosjektet er planlagt med en byggetid på 4,5 år.