Næringslivsaktørar som er lei av trafikkork vil legge pengar på bordet til bygging av ein tunnel under Brosundet i Ålesund. Mange flaskehalsar skaper store problem for trafikkavviklinga i byen. Ein privatfinansiert tunnel kan verte ei av løysingane.

Tunnel kan løyse korken i Ålesund

No kan det verte slutt på trafikkork i Ålesund sentrum. Private aktørar vil bygge tunnel under Brosundet.