Hopp til innhold

Helse-Midt Norge stevnet for retten

Kristiansund kommune stevnet fredag Helse Midt-Norge RHF for Inntrøndelag tingrett.

Kristiansund rådhus

Kristiansund kommune mener vedtaket om plasseringen av nytt fellessykehus er ugyldig.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Det opplyser Kristiansund kommune på sine nettsider.

Bakgrunnen for at Kristiansund kommune mener beslutningen om plasseringen av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er forvaltningsrettslig ugyldig er en rekke alvorlige forhold, skriver kommunen.

Kommunen mener det er et omfattende og gjennomgående myndighetsmisbruk i saksbehandlingen i denne saken.

Reagerer på uryddig prosess

Kommunen mener en rekke sentrale prinsipper både i forvaltningsloven, etter ulovfestet forvaltningsrett og i helseforetaksloven er også brutt i saksbehandlingen og prosessen frem mot vedtaket.

Blant annet peker de på sentrale prinsipp i forvaltningsloven § 17 om at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes langt fra oppfylt.

Kommunen skriver også at vedtakene i de to styremøtene og i departementets foretaksmøte over tre påfølgende dager er også gitt oppsiktsvekkende og uforsvarlig kort behandlingstid.

Stor samfunnsmessig betydning

Kommunen mener saken har ikke vært underlagt reelle og tilstrekkelige drøftelser i hverken styremøtene eller foretaksmøtet.

Videre peker de på at loven forutsetter at det skal være en grundig, balansert og lojal drøftelse og vekting av alle sentrale momenter for plassering av sykehuset. Dette gjøres selv i de minste forvaltningssaker om f.eks. naustplassering.

Kommunen mener at dette burde blitt ivaretatt i en sak som dette med så stor samfunnsmessig betydning.

Les hele pressemeldingen her.