Hopp til innhold

Har sendt bekymringsmelding

Foretakstillitsvalgte i Helse Møre og Romsdal har sendt en bekymringsmelding om Helseplattformen til Statsforvalteren og Arbeidstilsynet. Det skriver Romsdals Budstikke.

Lørdag skal Helseplattformen innføres ved sykehusene i Møre og Romsdal.

I bekymringsmeldinga vektlegger de foretakstillitsvalgte blant annet pasientrisikoen og at «det er en klar risiko for at personell som utfører tjenestene sine ved sykehuset, ikke blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter», skriver avisen.