– Vi har muligheten til å la folk få oppfylle sine drømmer

Den unge Høyre-politikeren Syver Hanken mener partiet hans bør si ja til eggdonasjon.

Mage.

Høyre er splittet i synet på eggdonasjon, men Syver Hanken håper landsmøtet vil si ja.

Foto: XAVIER NAVARRO / MAXPPP

Hanken som blant annet representerer Høyre i fylkestinget i Møre og Romsdal, fremmer forslaget om et ja til eggdonasjon på fylkesårsmøtet i Molde som starter lørdag.

Håpet er å få flertall for et ja til eggdonasjon på landsmøtet 9.-12.mars

Mulighetene

Syver Hanken

Syver Hanken (H) mener argumentene får eggdonasjon står langt sterkere enn argumentene mot.

Foto: Privat

– Her må vi se på mulighetene vi har til å hjelpe folk med å oppfylle sine drømmer. Eggdonasjon gir flere par muligheten til å få barn. Vi må tillate dette for å gi folk et så godt liv som mulig, sier Syver Hanken.

– Men er det en menneskerett å få barn?

– Nei, det er ikke en menneskerett, men det betyr jo ikke at vi ikke skal kunne legge opp til det. Teknologien gir oss fantastiske muligheter, og selv om det er viktig at vi tar ideologiske debatter så betyr ikke det at vi skal si nei til alt i utgangspunktet. Her har vi muligheten til å la folk få oppfylle sine drømmer og da bør vi tillate det, sier Hanken.

Diskriminerende

Eggonasjon er en sak som berører vanskelige og viktige etiske dilemmaer, på den ene siden er hensynet til barnets rettigheter, på den andre siden er hensynet til foreldrenes ønske om å få barn.

Men i forslaget sitt skriver Syver Hanken at argumentene som blir brukt mot eggdonasjon er diskriminerende:

"Motstanderne av eggdonasjon sier dermed at mor er viktigere en far. Dette kan ikke vitenskapelig bevises at er sant og er diskriminerende overfor mannsrollen i familien. Mor og far er begge likeverdige parter i barnas oppvekst."

Jevnt og spennende

Frem til nå har Høyre sagt nei til eggdonasjon. Spørsmålet nå er hva landsmøtet kommer til å vedta. Men et ja til eggdonasjon er ikke i strid med de konservative verdiene som Høyre representerer.

– Å være konservativ betyr ikke at du skal si nei til all endring, men at du skal være forsiktig. Men jeg mener at argumentene som taler for eggdonasjon står mye sterkere enn de som taler mot, sier Syver Hanken.

– Jeg tror det blir svært jevnt og spennende på landsmøtet. Vi har jo sagt nei til egdonasjon før, og jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig. Men når voteringa kommer håper jeg at flertallet går i vår favør.