Hopp til innhold

Hafast: Jakter på den beste løsningen

Det blir jobbet med flere alternativer for den planlagte brokryssinga av Sulafjorden mellom Hareid og Sula.

Silingsfase Sulafjorden
Foto: Multiconsult

Under et møte i Molde torsdag ble ulike broløsninger presentert og gjennomgått. Dette er et værhardt område med mye vind og bølger. Uansett om det blir satset på hengebro, rørbro eller bro på flytende fundament er det en bred fjordstrekning som skal krysses.

Ingeniørene som jobber med saken tror det er fullt mulig å finne gode løsninger.

– Men vi må definere hva som er mulig. Det er viktig å ikke komme opp med noe som er urealistisk, sa Per Horn i Multiconsult.

– Det er kjent teknologi, men satt sammen på nye måter, sa regionvegsjef Berit Brendskag Lied.

Multiconsult presenterte tre korridorer for kryssinga av Sulafjorden. Den ytre korridorene innebærer en lang hengebro med ett langt spenn, de to alternativene lenger inn kan bygges enten som rørbru eller flytende hengebro i tre spenn.

Fjordkryssing Sulafjorden

Sweco og Rambøll presenterte hengebrokonseptet under møtet som Statens Vegvesen arrangerte torsdag.

Foto: Sweco-Rambøll

Har tro på hengebro

Ingeniør- og rådgivningsselskapene Sweco og Rambøll mener at hengebro vil være en god løsning. De to selskapene har i sine analyser landet på to konsept

  • En hengebro i ett spenn på rundt 3000 meter.
  • En hengebro i to spenn på 2 x 2000 meter med et stort tårn i mellom.
Øyvind Pedersen og Rune Hovda

Øyvind Pedersen i Rambøll og Rune Hovda i Sweco har tro på hengebro.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Hovedgrunnen til at vi har tro på hengebrokonseptet er at vi bruker kjent teknologi. Dermed har vi kontroll på prosessen, vi har kontroll på kostnadene, og vi har kontroll på laster og dimensjoneringer, sier Rune Hovda i Sweco.

Større enn verdensrekorden

– Hva er den største utfordringen?

– Her snakker vi om noe som er større enn verdensrekorden. 3000 meter er en utfordring fordi det er ingen som har bygd det før, og det er heller ingen som har designet det fullt ut, sier Rune Hovda.

Også tårnet som binder sammen de to spennene i det ene konseptet er gigantisk. Tårnet blir på 735 meter fra bunn til topp.

Den planlagte Messina-broen som skal binde sammen Sicilila med det italienske fastlandet er på 3300 meter, men broen er foreløpig ikke bygget.

Tøffe værforhold

Rune Hovda sier at vind- og værforholdene er en utfordring, og at det vil kreve robuste konstruksjoner som tåler de bølgene, de sterke strømmene og vinden.

– Det er helt klart at en løsning med hengebro i to spenn vil ha en bedre evne til å takle værforholdene fori den blir flyttet lengre inn. Samtidig så er det slik at dersom du har en bro i ett spenn på 3000 meter så designer vi det for at det skal ta de værholdene som er der, sier Rune Hovda.

Milepæl

Kjell Sandli

Daglig leder i Hafast, Kjell Sandli.

Foto: Trond Vestre / NRK

Daglig leder i Hafast mener møtet som ble arrangert torsdag var en milepæl.

– Dette møtet har fortalt meg en veldig viktig ting, nemlig at kryssinga av Sulafjorden er teknisk mulig, sier Kjell Sandli.