– Skal oljenæringa overleve må den skape lokale ringvirkninger

Kristiansund går sammen med to oljebyer i Nord-Norge til kamp mot det de mener er en sentralisering av oljearbeidsplassene.

Ragnhild Helseth og Marianne Sivertsen Næss

Venstrepolitiker i Kristiansund, Ragnhild Helseth, og varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap) før møtet tirsdag.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Tirsdag møttes politikere fra Hammerfest, Sandnessjøen og Kristiansund i nordmørsbyen for sammen å ta tilbake aktiviteten de mener dei har tapt til Sør-Vestlandet.

Bekymret

Marianne Sivertsen Næss, Siv Helen Sigerstad og Berit Tønnessen

Varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), varaordfører i Alstadhaug, Siv Helen Sigerstad (Ap) og leder i olje- og energiutvalget i Kristiansund, Berit Tønnessen (Ap).

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Leder i olje- og energiutvalget i Kristiansund, Berit Tønnesen (Ap), er bekymret over utviklingen.

– Vi ser at aktivitet som burde ha ligget i våre områder, ligger sør for 62. breddegrad, og det bekymrer oss. Dette kan umulig være økonomisk gunstig for de operatørene som har aktivitet utenfor våre havområder, og det må vi får synliggjort på en god måte, sier Berit Tønnessen.

Innsparing

Hammerfest, Sandnessjøen og Kristiansund er i samme båt. De er økonomisk avhengig av petroleumsvirksomheten og har alle tre en nærhet til gass- og oljefeltene ute i havet. Men det er økende frustrasjon over hva de får igjen for det. Flere år med innsparing har ført til en sentralisering av aktiviteten på land.

Nå er bransjen på veg opp igjen. De store aktørene sitter i Rogaland og Hordaland, og for å spare penger blir mye av arbeidet gjort der før riggene blir slept nordover og ut på feltene.

Det betyr at de lokale bedriftene sliter med å skaffe seg kontrakter.

Petroleumsloven

Arnt Wærnes

Arnt Wærnes har bedrifter i både Kristiansund, Sandnessjøen og Hammerfest.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Oljeselskapene sier at de vil lage kontraktene slik at små og mellomstore bedrifter i de ulike regionene kan konkurrere på lik linje. Men de gjør ikke det. De spisser dem heller slik at en nesten kan sette en adresse på de forespørslene som er ute. Det kreves ikke noe tilstedeværelse lokalt. Det holder å ha et kontor i Bergen, sier Arnt Wærnes som har bedrifter i alle de tre oljebyene.

Wærnes mener det oljeselskapene gjør når de tildeler kontrakter, er i strid med petroleumsloven. Han mener myndighetene har et ansvar med å følge opp at selskapene følger loven.

Basene langs kysten

Siv Helen Sigerstad

Siv Helen Sigerstad (Ap) er varaordfører i Alstadhaug kommune.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Varaordføreren i Alstahaug kommune, Siv Helen Sigerstad (Ap), deler synspunktene til Wærness. Hun registrerer at oljeselskapene kutter kostnader og effektiviserer driften. Det betyr at mer blir flyttet sørover.

– Vi er bekymret for at de ikke vil bruke basene som er blitt bygget opp langs kysten i den grad som Stortinget har forventet at de skal gjøre.

Legitimitet

For Hammerfest har oljefeltene Snehvit og Goliat i Barentshavet vært til stor velsignelse. Men varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) mener også drifta av Johan Castberg feltet bør legges til Hammerfest. Hun sier nærprinsippet er helt avgjørende.

– Jeg tror at petroleumsnæringa sin legitimitet står og faller på dette. Klarer de ikke å skape ringvirkninger lokalt så vil ikke næringa lykkes på sikt.

Positiv tilnærming

Kommunikasjonssjefen i Statoil, Sverre Kojedal, sier selskapet tar samfunnsoppdraget sitt på alvor, men påpeker at Statoil har vært nødt til å få ned kostnadene og skape mer effektive løsninger.

Kojedal tror det bli skapt mer aktivitet lokalt på land etterhvert som flere felt blir satt i drift og viser til den betydningen Aasta Hansteen feltet får for Sandnessjøen og Brønnøysund.

– Vi tror jo at en positiv tilnærming til et ønske om stadig større aktivitet i havet som grunnlag for aktivitet på land er den beste tilnærminga vi kan ha. Å bruke petroleumsloven er for så vidt viktig, men det er vår evne til å skape robuste prosjekt og langsiktige arbeidsplasser som vil være avgjørende, sier Kojedal.