Fylkesvei 61 åpnes ikke i dag

Fylkesvei 61 ved Sulesund blir ikke åpnet i dag fordi rasområdet ennå er ustabilt og det går fremdeles steinsprang i området. Det skal gjøres en ny vurdering av området ved jordraset mandag morgen. Ferjetrafikken fortsetter å gå mellom Hareid og Solavågen med behovsanløp til fastboende på Sulesund.