NRK Meny
Normal

Frykter laksesmolt vil dø

De siste ukene har det vært så mye lakselus på utvandrende laksesmolt i tre fylker at det sannsynligvis vil føre til en negativ effekt på fisken.

Lus på laks

Illustrasjonsbilde: Lus på laks.

Foto: Bengt Finstad / NINA

Om våren svømmer laksesmolten ut fra elvene og mot havet på beitevandring. Siden disse fiskene bare er ca. 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får et visst antall lus på seg. Dersom fisken overlever lakselusen kan den likevel få infeksjoner, nedsatt allmenntilstand, redusert vekst, og utsatt kjønnsmodning.

Bengt Finstad

Bengt Finstad er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Foto: Arnstein Staverløkk

Det den foreløpige rapporten fra Havforskningsinstituttet viser er at i Hardangerfjorden, Sognefjorden og til dels i Romsdalsfjorden er påslaget av lus stort, sier seniorforsker Bengt Finstad.

Påvirker fisken negativt

Vårens overvåkning av lakselus langs kysten startet i begynnelsen av mai og i år har tråling etter laksesmolt blitt intensivert for å undersøke hvor mye lus det er på fisken.

– Vi har trålet i ytre del av Sognefjorden. Der har vi registrert i de siste fangstene at opptil 82 prosent av fisken hatt mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt – noe som kan påvirke fisken i negativ retning. Disse nivåene kan også medføre dødelighet i enkelte tilfeller, sier forskeren.

Det samme resultatet har de sett i Hardangerfjorden der rundt 50 prosent av fisken i siste periode har hatt mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt.

– Også i Romsdalsfjorden ser vi et økende smittepress på den utvandrende postsmolten og her hadde 25 prosent av fisken nok lus til at fisken blir påvirket.

– I tillegg ser vi også at lakselus, som i tidligere år, har hatt en negativ effekt på sjøørret i de nevnte tre fjordene, sier Finstad.

Fortsetter trålingen nordover

Overvåkingen dekker kysten fra Telemark til Varangerfjorden i Øst-Finnmark og gjøres i forbindelse med forventet tidspunkt for utvandringen hos laksesmolt.

Trålingen er nå kommet til Trondheimsfjorden og vil avsluttes senere påsesongen i Altafjorden.

– Vi følger nå opp dette og vi vil ha en ny fremdriftsrapport i september og en endelig rapport i desember, sier Finstad.