NRK Meny
Normal

- Folkehøyskolene gir elevene et friår på skattebetalernes regning

Det sier Peder Gjerstad, leder i Unge Høyre i Møre og Romsdal. Sammen med Unge Høyre i de andre vestlandsfylkene vil han fjerne både støtten folkehøyskolene får og studiepoengene skoleåret gir.

Topptur på ski til Skålatårnet (1848 moh)

Illustrasjonsfoto

Foto: Arne Kristian Teigland / Bergen Turlag

Peder Gjerstad

Peder Gjerstad, leder i Unge Høyre i Møre og Romsdal

Foto: Privat

– Å spille gitar og gå på ski i et år fører ikke til at elevene blir veldig mye bedre akademisk kvalifisert.

Unge Høyres leder i Møre og Romsdal, Peder Gjerstad, er klar i talen når han snakker om folkehøyskolene her i landet. Han mener det er urettferdig overfor dem som velger å gå på folkehøyskole at elevene der skal få studiepoeng for det han kaller et friår.

Nå stemmer han for å kutte alle statlige subsidier til folkehøyskolene, samt å fjerne de to studiepoengene året gir.

Useriøst

Ved Møre folkehøyskole i Ørsta får forslaget ingen god mottakelse. Rektor ved skolen, Odd A. Steinvåg, mener det er useriøst å uttale at et år hos dem eller ved andre folkehøyskoler kun gir elevene gode opplevelser og lite grunnleggende kompetanse.

Odd Stenvåg

Odd A. Steinvåg, rektor ved Møre folkehøyskole i Ørsta

Foto: Møre folkehøgskule

– Elever som har problemer med å komme seg videre i livet får ny erfaring og kunnskap om seg selv, sier Steinvåg.

Han mener mange ungdommer som har gått på folkehøyskole har vist seg å være langt mer motiverte til videre utdanning enn de som kommer rett fra videregående.

Dyrt for samfunnet

Med direkte overføringer fra staten på om lag 750 millioner kroner og ytterligere 750 millioner i ulike stønadsordninger til elevene, mener Unge Høyre-lederen det blir for dyrt for det norske samfunn å subsidiere folkehøyskolene.

– Skattebetalernes penger burde heller gå til bedre lærere og et utvidet skolehelsetilbud, sier Gjerstad.

De som velger å gå på folkehøyskole bør selv finansiere studiene, mener han.

Les også:

Rektor ved Molde folkehøgskule Helge Kjøll jr

Helge Kjøll, rektor ved Molde folkehøyskole

Foto: Privat

Kunnskapsløst forslag

Også rektor ved Molde folkhøyskole, Helge Kjøll, reagerer på Unge Høyres innspill. Han støtter Odd A. Steinvågs holdning, og sier forslaget om kutt i støtten vitner om kunnskapsløshet.

– Folkehøyskolenes fokus er allmenndannelse, ikke å gi akademisk kunnskap, sier Kjøll.

At Unge Høyres forslag vil få oppslutning i moderpartiet mener han er tvilsomt.

Avgjøres til sommeren

Unge Høyres leder i Møre og Romsdal er ikke overrasket over folkehøyskolerektorenes reaksjoner, men holder likevel fast ved at fjerning av subsidiene er det eneste rette.

Han viser til samtaler med folkehøyskoleelever som sier de har hatt et fint år hvor de har fått nye venner og hatt morsomme aktiviteter.

– De omtaler året som kult, og et slikt år bør de betale for selv, sier Gjerstad.

På Unge Høyres landsmøte i juni vil han og de andre Unge Høyre-lederne i vestlandsfylkene jobbe for at forslaget blir vedtatt.