Hopp til innhold

Møre og Romsdal står sterkt - men halve Nordmøre ser nordover

Nær halvparten av de spurte i en ny undersøkelse ønsker å beholde Møre og Romsdal som eget fylke. Men svarene viser at det er et potensiale for å splitte fylket.

Kart over Møre og Romsdal

Undersøkelsen som Sentio har gjort, viser at Møre og Romsdal holder stand som eget fylke.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Meningsmålingsinstituttet Sentio har gjennomført en spørreundersøkelse for NRK Møre og Romsdal, Romsdal Budstikke og Sunnmørsposten med 1000 spurte.

Regjeringen vil redusere dagens 19 fylker til 10 regioner . Både regjeringens forslag og debatten som har gått på Nordmøre og i den sørlige delen av Sunnmøre, viser at Møre og Romsdal er under press.

Undersøkelse om regionreformen i Møre og Romsdal:

Undersøkelse om regionreformen i Møre og Romsdal:

Prosent

Hele fylket blir en del av en midt-norsk region sammen med Trøndelagsfylkene

12,5

Hele fylket blir en del av en vestlandsregion sammen med Sogn og Fjordane og Hordaland

13,0

Møre og Romsdal blir delt, Romsdal og Nordmøre nordover - Sunnmøre sørover

18,4

Møre og Romsdal består som egen region

47,2

Vet ikke

9

– Et tydelig signal

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mener undersøkelsen viser at innbyggerne ønsker å beholde fylket som i dag.

Foto: Hallstein Vemøy / NRK

Undersøkelsen viser at 47,2 prosent av de spurte ønsker å opprettholde Møre og Romsdal som eget fylke. Også på Sunnmøre er det 47,2 prosent som ønsker at Møre og Romsdal skal bestå som i dag mens tilsvarende tall for Romsdal og Nordmøre er henholdsvis 60,3 og 36,8 prosent.

– Undersøkelsen gir et tydelig signal om at Møre og Romsdal står sterkt, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap).

Alternativene i undersøkelsen er at hele Møre og Romsdal blir en del en midt-norsk region. at hele Møre og Romsdal blir en del av en vestlandsregion eller at Møre og Romsdal blir delt der Nordmøre og Romsdal går nordover og Sunnmøre sørover.

Nordover

Men undersøkelsen viser at det er et potensiale for å splitte fylket. Rundt halvparten av de spurte på Nordmøre ønsker å gå nordover - enten sammen med resten av fylket, eller sammen med Romsdal.

Mette Belden

Mette Belden i Nordmørslista er ikke overrasket over at 50 prosent på Nordmøre ser mot Trøndelag.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette er ikke overraskende i det hele tatt, og med litt andre formuleringer så kunne tallene blitt tydeligere, sier Mette Belden som representerer Nordmørslista i fylkestinget i Møre og Romsdal.

– Betyr det at dersom nordmøringene hadde fått spørsmål om bare Nordmøre hadde gått nordover så kunne vi ha fått andre utslag?

– Ja, det tror faktisk at vi ville ha fått. Men det viktigste for oss er å gi Nordmøre en sterk og tydelig stemme.

Fare for lekkasjer i begge ender

På Sunnmøre ønsker 18 prosent at hele fylket blir en del av en vestlandsregion mens 17,7 prosent ønsker å dele fylket der Sunnmøre går alene sørover i en vestlandsregion.

Men den sørlige delen av Sunnmøre skilt ut som et eget område i undersøkelsen, og det er på søre Sunnmøre at debatten om tilknytningen til Vestlandet har gått.

Jørgen Amdam

Jørgen Amdam (Ap) er ordfører i Volda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Selv om 47 prosent ønsker å beholde Møre og Romsdal som i dag, mener ordfører i Volda Jørgen Amdam (Ap) som har mange år bak seg som forsker i samfunnsplanlegging, at det er et betydelig potensiale for lekkasjer i begge endene av fylket.

– Ja, undersøkelsen har en slik tendens, og begynner man først å rive ned i nord så skal det ikke mye til før en også river ned i sør, sier Amdam.

Resultatene for Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre

Alternativene

Sunnmøre

Romsdal

Nordmøre

Hele fylket blir en del av en midt-norsk region sammen med Trøndelagsfylkene

6,9%

15,5%

22,2%

Hele fylket blir en del ev vestlandsregion sammen med Sogn og Fjordane og Hordaland

18,0%

11,2%

3,4%

Møre og Romsdal blir delt, Romsdal og Nordmøre nordover - Sunnmøre sørover

17,7%

8,4%

27,6%

Møre og Romsdal består som egen region

47,2%

60,3%

36,8%

Vet ikke

10,2%

4,6%

9,9%