Hopp til innhold

Føler Listhaug har bestemt seg

Regjeringen vil oppheve konsesjons- og boplikten i landbruket. Bondelagslederen i Møre og Romsdal frykter at avgjørelsen er tatt før høringsrunden er slutt.

Inge Martin Karlsvik

Bondelagsleder i Møre og Romsdal, Inge Martin Kvalsvik, håper politikerne vil ta bøndenes innsigelser på alvor.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Ordningene med konsesjons- og boplikt er der først og fremst for å sikre at vi har et aktivt landbruk. Blir de borte, kan prisene stige og det kan bli vanskelig å rekruttere folk til landbruket.

Inge Martin Karlsvik

Bondelagsleder i Møre og Romsdal, Inge Martin Karlsvik frykter for rekrutteringen til landbruket dersom regjeringens lovendringsforslag blir reelt.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det sier Inge Martin Karlsvik som er leder i Møre og Romsdal bondelag. Han viser til regjeringens forslag om å fjerne ordningene, og er redd politikerne har bestemt seg før alle har fått sagt sitt.

– Jeg er overrasket over at Listhaug går så sterkt ut med det ferdige resultatet før høringsrunden er ferdig, sier Karlsvik.

Frykter for gårdsdriften

Formålet med konsesjonsordningen er å regulere og kontrollere omsettingen av fast eiendom for å få et effektivt vern om produksjonsarealene i landbruket.

Skjer det endringer, er Karlsvik redd det vil få store konsekvenser både for den kommende generasjon av gårdbrukere og for den generelle bosettingen i distriktene.

Han sier konsesjonsordningen er med å sikre at de som skal ta over et gårdsbruk får dem til levelige priser, og at boplikten er med å trygge at eiendommene ikke blir til ferieboliger.

Fjøs med låvebru

Gårder og eiendommer i distriktene skal eies av folk som ønsker å bo i kommunen, sier bondelagslederen.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

– Det er viktig for oss at gårder og eiendommer i distriktene eies av folk som ønsker å bo i kommunen og drive aktivt landbruk, sier bondelagslederen.

Les også:

220 bønder venter på erstatning for vinterskader på markene sine

Høye priser

Blir det alvor av regjeringens lovendringsforslag, og flere gårdsbruk blir lagt ut på det åpne markedet, er Karlsvik redd prisene vil stige til et nivå som vil gjøre det tøft for mange å drive landbruk.

Han sier at prisene har økt så mye flere steder i landet, selv innenfor dagens konsesjonsregelverk, at det er vanskelig å kjøpe et gårdsbruk. Når bonden i neste omgang skal gjøre investeringer i driften, blir det enda tøffere.

– Det er viktig at økonomien ikke blir helt knekt for de som skal drive dette videre og satse på næringen, sier Karlsvik.

Sylvi Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, vil fjerne konsesjons- og boplikten i landbruket.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Samtidig understreker han at det er viktig å tenke på at det er særdeles få gårder som blir rammet av dagens regelverk. De fleste blir omsatt fritt.

Les også:

Store verditap for det norske samfunnet

Ønsker grundig vurdering

Signalene om lovendringen har vært signalisert en god stund, og at forslaget om å fjerne konsesjons- og boplikten har kommet, er ikke overraskende for bondelagslederen.

I dag er forslaget sendt ut på høringsrunde, en runde Karlsvik altså mener landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, til dels har forskuttert.

Han håper likevel at innsigelsene i høringsuttalelsene vil bli tatt på alvor og at politikerne tar en grundig vurdering når de kommer inn.

Flere saker: www.nrk.no/mr