Vedtok sykehus-bygging i Molde

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag Opdøl-tomta i Molde som plassering for det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal.

Styremøte helse møre og romsdal

Rundt 55 tilskuere og 20 pressefolk hadde møtt opp til Helse Møre og Romsdal sitt styremøte i Ålesund onsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Onsdag kl. 14.00 ble ukens første milepæl mot nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal et faktum.

Da ble det klart at flertallet i styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å gå for bygging av det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal på Opdøl-tomta i Molde.

Styret vedtok Opdøl-tomten med 5 mot 4 stemmer.

Det betyr at Storbakken-tomta i Kristiansund utgår i det lokale helseforetaket.

Slik stemte de ulike styremedlemmene:

  • Styreleder Stein Kinserdal: Molde
  • Nestleder Petter Bjørdal: Molde
  • Trine Bruseth Sevaldsen: Kristiansund
  • Knut Ivar Egset: Molde
  • Charles Austnes: Kristiansund
  • Harald Topphol: Kristiansund
  • Svein Anders Grimstad: Molde
  • Torbjørg Vanvik: Molde
  • Kirsti Slotsvik: Kristiansund

Skiftet mening i siste liten

Nestleder Petter Bjørdal var en av dem som gjorde opp sin mening i siste liten. Han erkjente at han først hadde Storbakken i Kristiansund som favoritt, grunnet ønske om kort reisetid.

I lys av styresaken som administrasjonen i helseforetaket la frem 10. desember, etter tidligere direktør Astrid Eidsvik sin avgang, vedgår han likevel at han skiftet standpunkt til Opdøl i Molde.

– Vi kan ikke bygge sykehus uten å ha et solid økonomisk fundament. Konsekvensene vil bli minst ved å plassere dette i sør, med et samarbeid mellom Ålesund og Molde, sier Bjørdal.

Også styremedlem Charles Austnes vedgikk at han ventet helt til siste liten med å velge tomt.

Torsdag går saken videre til styrebehandling i Helse Midt-Norge, før saken skal endelig avgjøres i foretaksmøte med helseminister Bent Høie fredag.