Normal

Flertall for å søke om grensejustering for å bli en del av Stranda

En fersk innbyggerundersøkelse for bygdene Norddal og Eidsdal viser at 82 prosent av innbyggerne vil søke om grensejustering dersom Stranda og Norddal blir stående som selvstendige kommuner etter kommunereformen.

Eidsdal

Det er et klart flertall for å søke om grensejustering for bygdene Norddal og Eidsdal dersom Stranda kommune blir stående alene som selvstendig kommune – uavhengig av hvilket valg Norddal kommune gjør, viser en fersk innbyggerundersøkelse. Størst er dette fleirtalet dersom Norddal kommune vel å stå åleine (82 prosent).

Foto: Merete Løvoll Rønneberg

I dag hører bygdene Eidsdal og Norddal til Norddal kommune, men mange tror det kan være en fordel å være en del av turistmagneten Geiranger som ligger i Stranda kommune.

Innbyggerne i Norddal og Eidsdal har derfor valgt ei arbeidsgruppe for å greie ut fordeler og ulemper for bygdene Norddal og Eidsdal ved en overgang fra Norddal til Stranda kommune. I januar ble det i tillegg gjennomført ei folkeavstemning som helt klart viste at folket i bygdene Norddal og Eidsdal mener det beste for bygdene er tilknytning til Stranda kommune (83 prosent) – helst gjennom ei sammenslåing mellom Stranda og Norddal kommune (55 prosent).

Etter sonderinger har Norddal kommune valgt å ikke gå videre med alternativet med Stranda i kommunereformarbeidet. I Norddal kommune si avstemming 19. mai er alternativene å stemme på et landkommunealternativ mot en eller flere av kommunene Stordal, Ørskog og Skodje, at Norddal kommune står alene eller å stemme blankt.

Derfor har arbeidsgruppa nå hatt en ny folkeavstemning i Norddal og Eidsdal om innbyggerne ønsker å søke om ei grensejustering. Alle innbyggere folkeregistrerte i bygdene Eidsdal og Norddal som er over 16 år har kunnet stemme på åtte ulike spørsmål om grensejustering for de to bygdene.

(Se resultatet i tabellen)

resultat for grensejustering for Eidsdal og Norddal

Dersom Stranda fortsetter som egen kommune

Dersom Stranda går sammen med Sykkylven

Skal vi søke om grensejustering?

Norddal alene

Norddal og Stordal

Norddal, Stordal og Ørskog

Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje

Norddal alene

Norddal og Stordal

Norddal,Stordal og Ørskog

Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje

Ja

82%

70%

73%

79%

55%

49%

50%

54%

Nei

11%

13%

17%

14%

27%

30%

27%

29%

Vet ikke

7%

17%

10%

7%

17%

21%

23%

17%

Totalt:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Avventer resultatet 19. mai

Merete Løvoll Rønneberg

Merete Løvoll Rønneberg snakket på et folkemøte om kommunereformen tidligere i år.

Foto: Silje Bjerknes / Nrk

– Vi var bestemte på at vi går hele veien og ser hva folket vil, og hvis det er slik at folket fortsatt vil se mot Stranda så er det et alternativ å søke om grensejustering, sier leder for innbyggerinitiativet, Merete Løvoll Rønneberg.

Men arbeidsgruppa tar ingen endelig konklusjon før det har vært folkeavstemning i Stranda og Norddal 19. mai.

– Dersom Stranda vil være sammen med Sykkylven, så er det ikke sikkert at vi vil gjøre det, da har vi ikke et stort flertall. Vi har hele tiden sagt at vi vil ha et klart flertall for et såpass drastisk steg som å søke om grensejustering, sier hun.

225 personer svarte på undersøkelsen. Av disse var 18 personer under 18 år. Til sammenligning hadde 388 personer stemmerett i de to bygdene i kommunevalget i 2015.