- Foreldrene krangler ikke mer

Stadig flere foreldre går til retten for å avgjøre hvem som skal ha omsorg for barna når samlivet skranter. Advokatet Monica Sperre mener nytt system har skylda.

Monica Gjerde Sperre

Advokat Monica Gjerde Sperre tror ikke foreldre er mer uenige enn før.

Foto: Aina Rødal / NRK

I fjor behandlet norske domstoler 2690 barnefordelingssaker. Dette er en økning på ti prosent i forhold til året før. Advokat Monica Sperre mener et endret system har mye av skylda.

- Tidligere hadde man flere obligatoriske timer mekling, nå har vi bare én. Sånn som det ser ut i dag, er ikke den timen nok, sier hun.

Les også:

Samtidig peker hun på at retten i dag er blitt en bedre arena til å bli enige på, enn før.

- I retten bidrar sakkyndige i hver sak, slik er det ikke på familiekontoret, forteller hun.

- Krangler ikke mer

Selv om også tingrettene i Nordmøre og Romsdal har hatt en stor økning i saker, tror ikke Sperre at foreldre er mer uenige enn før.

- Nei, men flere er nok klar over at domstolen er bedre lagt til rette for å løse disse sakene, sier hun.

Samtidig peker hun på at stadig flere fedre kommer på banen for å få omsorgen til barna.

Les også:

- I deg er det begge foreldre som går til sak. Det er like viktig for far å få daglig omsorg for barna, mener hun.

- Kunne løst flere saker

Knut Hunnes, leder for Familieverkontoret i Ålesund.

Knut Hunnes, leder for Familieverkontoret i Ålesund, mener flere foreldre kunne blitt enige uten å gå til rettsak.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Knut Hunnes, som er leder ved Familievernkontoret i Ålesund, mener folk kunne tenkt seg mer om før de går til retten. Men dessverre kommer få tilbake etter den obligatoriske timen.

- Jeg er overbevist om at partene ville blitt enig hvis de tok seg tid til å prate mer hos oss i stedet, sier han.

Betyr det at dere gjør dere en for dårlig jobb?

- Vi må selvfølgelig se på hva vi kan gjøre for å få foreldre til å komme på mer enn én time, sier han.