Farstad Shipping byggjer nytt

Farstad Shipping i Ålesund har i dag teikna kontrakt med Aker Brevik om bygging av eit nytt kombinert forsynings- og ankerhandteringsfartøy.

I januar skreiv Farstad og Aker under kontrakt på bygging av eitt slikt skip, med opsjon på eitt til, og som dei no nyttar seg av.

Skipet er kostnadsrekna til 250 millionar kroner, og skal leverast i september neste år.