NRK Meny
Normal

Færre vil bli yrkesfaglærere

Rektor mener dagens regelverk gjør at mange ikke vil bli yrkesfaglærer. – PPU modellen er altfor teoritung, sier Ragnar Johansen. En ny rapport viser at det er behov for å rekruttere 2000 yrkesfaglærere innen fem år.

yrkesfag

Det er færre som ønsker å ta yrkesfaglærerutdanning og behovet for kvalifiserte yrkesfaglærere øker kraftig de neste årene.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

– God yrkesfaglig kompetanse bør være viktigere enn teorien, sier rektor ved Ålesund kunstfagskole, Ragnar Johansen.

Johansen mener at for å rekruttere flere yrkesfaglærere må en skifte fokus i utdannelsen slik at yrkesfaglærerne ikke trenger så mye av den pedagogiske fagkompetansen.

Les også: – Lokalt næringliv må sikre den lokale yrkesfagutdanningen
Får ikkje tak i faglærarar til yrkesfag

Ønsker større anerkjennelse

Ragnar Johansen

For å rekruttere yrkesfaglærere må det være mer praksis og mindre teori, mener Ragnar Johansen.

Foto: Terje Reite / NRK

For å bli yrkesfaglærer må man ta PPU eller tre-åring bachelorutdanning. I mars 2013 ble kravene til praktisk-pedagogisk utdanning skjerpet.

Studenter som søker på grunnlag av fagbrev, yrkesteori og praksis må ha mer yrkesteori i utdanningen sin. To års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå, er det nye kravet.

PPU går over et år, hvis man tar den på fulltid, der 60 dager i praksis. Rektoren i Ålesund ønsker mer fokus på praksis.

– Hvis du er ingeniør eller har profesjonsutdannelse fra før, så er det mye arbeid i tillegg å ta PPU. Man må få større anerkjennelse for profesjonsutdannelsen, sier han.

Ifølge Johansen er PPU-modellen altfor teoritung.

– Vi har lærere som jobber på skolen som er kunstnere og designere og vi diskuterer hvorfor de ikke tar tatt PPU. Mange mener at med den kompetansen de har så burde det være lettere å bli yrkesfaglærer og veien burde ikke være så tung, sier han.

Les også: Færre vel yrkesfag – NHO-direktøren fryktar det blir mangel på praktisk kompetanse

Økende behov i fremtiden

Før påske la en prosjektgruppe fra NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) fram en rapport om lærerutdanningene for yrkesfag. Oppdraget kom fra Kunnskapsdepartementet og rapporten viste at 1000 yrkesfaglærere i norsk videregående skole ikke har lærerutdanning.

Samtidig er behovet for arbeidskraft økende. Det er behov for å rekruttere om lag 2000 nye yrkesfaglærere i løpet av de neste fem årene.

Les hele rapporten her

Ved Høgskulen i Volda er PPU for yrkeslærere en deltidsutdanning som går på kveldstid i 10 samlinger.

– Man sliter med rekrutteringen, men om det er på grunn av at vi er i konkurranse med et marked som kan tilby mer i lønn eller på grunn av utdannelsen er vanskelig å si, sier studieveileder for PPU, Marit Gascogne

Hun mener derimot at teorien er viktig for lærerutøvingen og sier det allerede er praksis i dagens utdanning. 30 studiepoeng er Pedagogikk og 30 studiepoeng er yrkesdidaktikk.

– En boble hver for seg

Rektor Ragnar Johansen mener yrkesmiljøene må komme tettere inn i utdanningsplanene i stedet for fokuset på teori.

– Den læreren eleven møter har ofte ikke vært ute i yrket på mange år. Det gjør at når eleven kommer ut i yrker stemmer ikke det alltid med hva han eller hun har lært, sier Johansen.

– Utdanning og yrkeslivet er en boble hver for seg. Virkeligheten og yrkeslivet må bindes tettere sammen med utdannelsen, sier han.