– Lokalt næringliv må sikre den lokale yrkesfagutdanningen

Lærermangel i yrkesfag gjør at skolene må samarbeide med næringsliv, som kan låne ut fagfolk til å undervise.

Magne Gøran Lyngstad

Leder i Romsdal Forum for teknologiske fag, Magne Gøran Lyngstad, er opptatt av bevare et lokalt utdanningstilbud.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Skolen mangler 7 lærere i yrkesfag og det kan føre til nedlegging av tilbud.

Leder i Romsdal Forum for teknologiske fag, Magne Gøran Lyngstad, er opptatt av bevare et lokalt utdanningstilbud.

– Slik vi ser det så er dette ekstremt viktig. Det er viktig for oss å opprettholde fagutdanninga ved Romsdal videregående, sier Lyngstad som mener at lærerne er avgjørende for å sikre en fremtidig drift.

Ser på løsninger

Tidligere denne uka hadde lokale teknologibedrifter møte med Romsdal videregående der de drøfta ulike tiltak for å hindre nedlegging av skoleplasser på grunn av lærermangel.

– Det kan være tiltak som å låne ut krefter eller vi påvirker de som kan påvirke situasjonen.

– Tror du at det er vilje til det?

Sverre Hollen

Utdanningssjef Sverre Hollen tror at suksessen i den maritime sektoren kan være en av grunnene til at skolene mangler folk.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det håper jeg absolutt. Det er veldig viktig at vi får det til. Uten utdanning så har vi lite fremtidig arbeidskraft som er lokal, sier Lyngstad.

– Lokal arbeidskraft er stabil

Han legger til at lokal og stabil arbeidskraft er viktig for å opprettholde industrien.

– Næringslivet trenger fremtidig arbeidskraft, og da må også næringslivet trå til for å opprettholde dette.

Fylkesutdanningssjef Sverre Hollen sier at de ser disse utfordringene over hele fylket.

– Men det er spesielt i Romsdal og på Søre Sunnmøre at vi mangler lærere i yrkesfag. Mange går ut i pensjon og andre blir rekruttert av bedrifter. Den maritime sektoren går som bare det, og det gjør at behovet for fagfolk blir større, sier Hollen.