Normal

Færre klager på karakterene

Rekordfå elever klager på standpunktkarakteren i videregående skole i Møre og Romsdal.

Rune Solenes Opstad

Konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad gleder seg over at systematisk jobbing har gjort lærerne flinkere til å sette karakterer.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Elever i videregående klager stadig mindre på karakterene og tallet på klager er nå det laveste siden 2008. Siste skoleår ble det klaget på 110 karakterer blant 10.000 elever.

Lærerne er blitt flinkere til å sette karakterer og det jobbes bevisst med dette ute på skolene, sier konstituert fylkesutdanningssjef Rune Solenes Opstad.

0,16 prosent klager er rekordlavt og bare siden i fjor har karakterklagene gått ned med 28 prosent.

De siste åra har det blitt satset på å utvikle vurderingsarbeidet i skolen, blant annet gjennom «vurdering for læring». Dette gir en bedre dialog og større forutsigbarhet mellom eleven og læreren i vurderingsarbeidet og i karaktersettingen, sier Opstad.

Nytter å klage

Og det hjelper å klage. I godt over halvpartene av sakene – 59 av klagerne fikk medhold. 51 fikk avslag mens ingen klager ble avvist.

Flest klager er det i kroppsøving (16), med matematikk like bak (13).

Mange av klagene når fram fordi lærer ikke har gitt løpende og systematisk vurdering underveis i skoleåret og eleven ikke har fått grunngiving for karakteren.

Det er store variasjoner mellom skolene i tallet på klager. Fagerlia videregående skole i Ålesund topper med 10 klager blant 4895 elever. Ingen av elevene på Tingvoll (713 elever) og Fannefjord (140 elever) fant grun til å klage på standpun ktkarakterene i fjor. Av de private videregående skolene var det bare på Akademiet i Ålesund at elever klaget (3 klager der 1 fikk medhold).