Møbelindustrien preges av økonomisk krise

Egil Sundet, bransjesjef i Norsk industri, håper at hele møbelindustrien vil kunne omstille seg etter den økonomiske krisen i Europa.

Møbelindustri

Etterspørselen etter møbler har falt over 20 prosent i Norge på grunn av den økonomiske krisa i Europa.

Foto: Bernt Baltzersen/Knut Fjeldstad / NRK

Egil Sundet

– Vi har savnet en nasjonal satsing på omstilling i møbelindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet.

Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX
Adm.dir. Olav Inge Røyset

Administrerende direktør ved Hjellegjerde mener at ikke alle markedene er like vanskelige.

Foto: ukjent

Bransjesjefen ved Norsk industri forteller at etterspørselen etter møbler har falt på grunn av den økonomiske krisa i Europa.

– Det er få som handler møbler før sommerferien, og vi er derfor veldig spente på hvordan høsten vil bli. Det har vært et fall i totaletterspørselen på litt over 20 prosent i Norge, og enda har ikke etterspørselen tatt seg opp igjen til det nivået som var før finanskrisen, sier Sundet.

Ikke alle er rammet

Men ikke alle preges av nedgangstider. Møbelprodusenten Hjellegjerde i Møre og Romsdal har en økning av ordrer sammenlignet med i fjor, ifølge administrerende direktør, Olav Inge Røyset.

– Vi er eksponert i flere forskjellige markeder, og det er ikke alle markedene som er like vanskelige. Men markeder i Europa, eksempelvis Frankrike der det har vært tungt i år, har en svak utvikling. Men for vår del har vi hatt en sterk utvikling i Asia og USA, som er de to markedene som har vokst mest, forteller den administrerende direktøren ved Hjellegjerde.

Behov for omstilling

Bransjesjefen, Egil Sundet, håper at hele møbelindustrien vil kunne omstille seg etter den økonomiske krisen i Europa.

– Det vi har savnet er å få en nasjonal satsing på omstilling i møbelindustrien. En slik økonomisk krise rammer møbelindustrien, og det gjør at vi har et behov for omstilling, sier bransjesjefen.