Færre akuttsykehus


Tallet på akuttsykehus i helseregionen må ned, sier styrelederen i Helse Midt-Noreg.

Styreleder Helse Midt-Norge Kolbjørn Almlid

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, sier at det blir store endringer i sykehusstrukturen fremover.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Både i Volda og i Kristiansund er det frykt for at sykehusene kan miste akuttfunksjonen, og dette har ført til sterk lokal mobilisering.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, som har startet arbeidet med ny sykehusstruktur, sier at man må være forberedt på store endringer.

- Vi skal ha flere på poliklinisk behandling, færre vaktgående team og flere leger i operasjonelt arbeid. Det betyr at vi kommer til å legge om ganske betraktelig, og det blir færre akuttsykehus. Det tror jeg vi må regne med.

- Hvorfor må det bli slik?

- Jo fordi vi skal rekruttere personell. Vi kommer til å ha betydelig mange flere pasienter i årene som kommer, og et annet sykdomsmønster enn vi har hatt til nå. Derfor kommer også denne sektoren til å stå overfor store krav til omstilling.

- Det blir sagt maks et akuttsykehus for hvert helseforetak, tror du det blir slik?

- Det er for tidlig å si. Vi har forskjellige alternativer i dag, og vi skal ha dette på ut en omfattende høring. Alle kommunene skal bli hørt, sykehus og ansatte og så videre. Men vi må være presise på å gi dem et grunnlag til å velge, og så skal vi gjøre vårt vedtak utfra det. Derfor kan jeg ikke si sikkert hva det blir. Men det må bli endringer.

- Hvor detaljerte vil dere være den 24. juni med tanke på strukturen?

- Jeg tror at det blir ganske detaljert. Man må huske på at dette skal rulles ut, administrasjonen skal sette det ut i livet. Og da må vi lage en kjøreplan som er så presis og god som mulig, slik at vi kommer inn i de gode, nye forholdene som vi trenger.