Ett steg nærmere realisering

– Dette er et nytt steg i riktig retning for Nordøyvegen. Det sier samferdselssjefen i Møre og Romsdal etter møte i samferdselsdepartementet i dag.

Nordøyvegen
Foto: NRK

Spørsmålet har vært om Nordøyvegen blir for dyr. Det Norske Veritas har fått i oppgave å kvalitetssikre og gjennomgå kostandsoverslaget for Nordøyvegen.

Rapporten foreligger om 14 dager, men i dag ble samferdselssjef i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, orientert om konklusjonen i rapporten.

Ingen nye overraskelser

Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Dette er positivt for Nordøyvegen, sier Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi kan slå fast at rapporten ikke gir noen nye store overraskelser. De tidligere beregningene på 3.2 milliarder kroner holder mål. Veritas mener at prosjektet samlet vil koste 3.230 millioner 2015-kroner. Det er ca 40 millioner mer enn tidligere anslått, men dette er ikke noe problem, sier Fuglseth.

Samferdselssjefen konkluderer nå at en med stor sikkerhet vet prisen på prosjektet. Nå skal samferdselsavdelingen jobbe med en innstilling til vedtak som skal behandles i fylkestinget i juni.

Les også: – Det skal mykje til for at vi snur ryggen til Nordøyvegen

Les også: Fylkesutvalget: Ja til Nordøyvegen, men ny runde i juni

Byggestart 2017

Dersom fylkestinget sier ja til prosjektet, skal søkaden om bompengeinnkreving til behandling i Stortinget.

– Dette kan skje tidligst i høst. Men samtidig med den politiske behandlingen blir anbudsdokumentene forberedt. Dette betyr at dersom alt går etter planen og både Fylkesting og Stortinget sier ja, kan en starte bygging i 2017, sier Fuglseth.

Nordøyvegen blir uten sidestykke det største prosjektet som Møre og Romsdal Fylkeskommune noen gang har vært involvert i.