Fylkesutvalget: Ja til Nordøyvegen, men ny runde i juni

Et samlet fylkesutvalg tok nok en gang inn igjen Nordøyvegen i budsjettet og økonomiplanen. Men prosjektet som skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, kommer opp til ny behandling i fylkestinget i juni.

Nordøyvegen

Den planlagte Nordøyvegen skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet.

Foto: NRK

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har foreslått å sette Nordøyvegen på vent fordi den fylkesøkonomiske situasjonen er anstrengt, og fordi vegprosjektet skal kvalitetssikres.

– Finansieringsanalysen skal være klar til påske. Det betyr at fylkestinget får spørsmålet om kvalitetssikring og finansiering til behanding i juni, sa Ottar Brage Guttelvik til fylkesutvalget tirsdag.

Presset økonomi

Ottar Brage Guttelvik og Jon Aasen

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og fylkesordfører Jon Aasen under behandlinga av økonomiplanen tirsdag.

Vedtaket i fylkesutvalet føreset ein totalkostnad på 3,2 milliardar kroner. Av dette er Møre og Romsdal fylkeskommune sine lånekostnadar berekna til 1,39 milliarder kroner. Men økonomien er presset blant annet på grunn av høy gjeld, stort etterslep på opprusting av fylkesvegene og nye krav til tunnelsikring.

Det ligger et blytungt alvor over den saksutredningen som fylkesrådmannen la på bordet tirsdag.

– Vi tømmer halvpartene av fondene for å holde balansen de neste fire årene. Det kan vi ikke fortsette med, sa Ottar Brage Guttelvik. Han har i sitt forslag lagt opp til et minimumskrav for tunnelsikring på 900 millioner kroner, men en normalstandard vil kreve 1,5 milliarder kroner.

Fylkestinget har flere ganger vedtatt at Nordøyvegen skal bygges, men fylkespolitikerne må være forberedt på å måtte gå flere runder.

Flere spørsmål

Under møtet i fylkesutvalget tirsdag ble fylkesdaminstrasjonen "grillet" av politikerne. Det var særlig tre spørsmål politikerne var opptatt av:

  • Hvorfor er det ikke lagt til grunn fergeavløsningsmidler som gjelder i 40 år?
  • Blir Nordøyvegen behandlet på en annen måte en andre fylkesvegprosjekt når det gjelder beregninga av vedlikeholdskostnadene?
  • Hvorfor har man ikke regnet på kostnadene ved ikke å bygge Nordøyvegen?

Fergeavløsningsordninga

Frank Sve

Frank Sve (Frp) mener det er flere mangler i fylkesadministrasjonens saksutredning.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er svært kritisk til at det legges opp til en analyse der en ikke har analysert hva det vil koste å ikke bygge Nordøyvegen. Jeg stiller meg også helt uforstående til at en ikke har regnet inn fergeavløsningsmidler i 40 år slik regjeringa har gitt mulighet for, sa Frank Sve (FrP).

– Høyre går inn for å bygge Nordøyvegen. Nå er den siste brikken på plass i form av fergeavløsningsordninga. Denne ordninga står og faller på at Nordøyvegen blir realisert, sa Charles Tøsse (H).

– Dette handler om vår evne til å bygge store fylkesvegprosjekt. Det er mange som tror at det bare er å hoppe over på et nytt prosjekt, men sånn er det ikke, sa Iver Nordseth (V).

- Svært bekymret

Torgeir Dahl

Torgeir Dahl (H) holdt en tordentale under økonomidebatten i fylkesutvalget.

Foto: Trond Vestre / NRK

Men Torgeir Dahl (H) la ikke skjul på at Nordøyvegen skaper store problemer på en rekke områder. Dahl sa det hadde vært tøffe diskusjoner i Høyre sin gruppe.

– Jeg er kjempebekymret for de konsekvensene dette prosjektet får, og jeg er svært kritisk til hvordan politikene fortrenger de tallene de får. Dette klarer vi ikke. Tror dere at en kostnadsoverslag på 3,2 milliarder kroner holder? spurte Torgeir Dahl.

Kristin Sørheim og Iver Nordseth

Kristin Sørheim (Sp) og Iver Nordseth (V) som begge har stor tro på at Nordøyvegen blir bygd.

Foto: Trond Vestre / NRK

Et samlet fylkesutvalg tok inn igjen Nordøyvegen i budsjettet og økonomiplanen med en forventet kostnad til 3,2 millliarder kroner, men det er lite penger til annet.

– Møre og Romsdal Fylkeskommune er ikke verre stilt enn andre fylkeskommuner, men situasjonen er utfordrende. Problemet i vårt forslag er Nerlandsøybrua i Herøy. Men dette er ei bru som har ei restlevetid på tre år, sa Kristin Sørheim (Sp).

– Vi må rette opp igjen urettferdigheten i fordelinga av penger til fergedrift. Det må komme til våren, sa Kristin Sørheim.