Hopp til innhold

Nordmøre "tømmes" for oppdrettsfisk

Nordmøre skal i løpet av uken nærmest tømmes for oppdrettsfisk. Mattilsynet har bedt om at 17 anlegg slaktes ut.

Laks i møre hos SalMar på Frøya

17 anlegg på Nordmøre har frist denne uken til å tømme merdene sine for fisk.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fire lokaliteter som er eid av Lerøy har også fått den dramatiske beskjeden om at de må halvere produksjonen i anleggene sine, når de setter ut ny fisk.

I forrige uke fortalte Mattilsynet at oppdrettsnæringa på Nordmøre nå opplevde den mest alvorlige situasjonen noen gang.

Situasjonen på Nordmøre er svært kritisk. Totalt produseres det oppdrettslaks ved 27 lokaliteter i landsdelen. Tre har slaktet ut frivillig, 17 har fått pålegg fra Mattilsynet om å tømme merdene, mens sju lokaliteter får fortsette å ha fisk i sjøen.

Meget spesiell situasjon

Lakselus

Dette er lusa som skaper problemer for en hel næring.

Foto: NRK

Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sier at situasjonen på Nordmøre er svært alvorlig. Å be oppdretterne kutte i produksjonen, er det siste virkemiddelet Mattilsynet tar i bruk.

– Vi forsøker først avlusing. Dersom dette ikke virker, ber vi om utslakting av fisken. Deretter vurderer vi om oppdrettsselskapet må redusere mengden av fisk de får lov å sette ut. Dette har vi nå gjort for fire lokaliteter på Nordmøre i år, sier Skrudland.

Dette er lokalitetene som må tåle en halvering av produksjonen neste år:

  • Lerøy Midt AS, Skåren Halsa Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 19995 Hagahammeren Aure Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 10229 Fættem Halsa Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 19855 Segelråa Aure Nordm. og Romsdal

(kilde: Mattilsynet)

– Etter vår vurdering er at det er for mye fisk i disse lokalitetene til å håndtere lakselusa på en forsvarlig måte, sier Skrudland

Oversikt over lokaliteter som må halvere produksjonen neste år.

Må få bukt med lusa

Aud Skrudland

Aud Skrudland er veterinær i Mattilsynet

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Mattilsynet har nå varslet omfattende utslakting i 17 anlegg. Ved noen av anleggene er utslaktingen allerede gjennomført. De oppdrettsanlegga som ennå ikke har slaktet, har frist ut uken.

– Vi vurderer fortløpende om vi også i tillegg til utslakting, skal redusere antall fisk det er lov å ha i merdene. Det vanlige i slike saker er at en reduserer biomassen med 50 prosent for å holde smittepresset nede, sier Skrudland.

Skrudland håper at smittepresset vil roe seg når nedslaktingen er over.

– Deretter vil anleggene få forbud mot å sette ut ny fisk frem til mars neste år, sier veterinæren.

– Men er dette nok til å hindre ny oppblomstring neste høst?

– Den største utfordringen kommer ikke neste år. Når oppdretterne setter ut fisk i mars, vil smittepresset være lavt. Erfaringsmessig kan vi forvente en ny oppblomstring sommeren 2017, når fisken har vokst seg stor, og det er bygd opp nytt smittepress, sier Skrudland.

– Det er i 2017 vil vi se hvilken vei dette bærer. Det er viktig at alle forebyggende tiltak blir tatt av oppdretterne i denne perioden, sier Skrudland.

Lerøy vil ikke snakke

NRK forsøkte fredag å få tak i styreleder i Lerøy Midt, Stig Atle Nilsen. Han har ikke svart på gjentatte telefonhenvendelser.

Klokken 18:30 svarte daglig leder Sven Amund Fjeldvær på telefonen. NRK ønsket en kommentar til at Mattilsynet har innført begrensninger for fire anlegg på Nordmøre. Dette er svaret fra Lerøysjefen:

– Hallo. Det er fredagskveld. Ha det bra.

NRK forsøkte flere ganger søndag ettermiddag å få tak i både Fjeldvær og Nilsen uten å lykkes.