Nordmøre "tømmes" for oppdrettsfisk

Nordmøre skal i løpet av uken nærmest tømmes for oppdrettsfisk. Mattilsynet har bedt om at 17 anlegg slaktes ut.

Laks i møre hos SalMar på Frøya

17 anlegg på Nordmøre har frist denne uken til å tømme merdene sine for fisk.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fire lokaliteter som er eid av Lerøy har også fått den dramatiske beskjeden om at de må halvere produksjonen i anleggene sine, når de setter ut ny fisk.

I forrige uke fortalte Mattilsynet at oppdrettsnæringa på Nordmøre nå opplevde den mest alvorlige situasjonen noen gang.

Situasjonen på Nordmøre er svært kritisk. Totalt produseres det oppdrettslaks ved 27 lokaliteter i landsdelen. Tre har slaktet ut frivillig, 17 har fått pålegg fra Mattilsynet om å tømme merdene, mens sju lokaliteter får fortsette å ha fisk i sjøen.

Meget spesiell situasjon

Lakselus

Dette er lusa som skaper problemer for en hel næring.

Foto: NRK

Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sier at situasjonen på Nordmøre er svært alvorlig. Å be oppdretterne kutte i produksjonen, er det siste virkemiddelet Mattilsynet tar i bruk.

– Vi forsøker først avlusing. Dersom dette ikke virker, ber vi om utslakting av fisken. Deretter vurderer vi om oppdrettsselskapet må redusere mengden av fisk de får lov å sette ut. Dette har vi nå gjort for fire lokaliteter på Nordmøre i år, sier Skrudland.

Dette er lokalitetene som må tåle en halvering av produksjonen neste år:

  • Lerøy Midt AS, Skåren Halsa Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 19995 Hagahammeren Aure Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 10229 Fættem Halsa Nordm. og Romsdal
  • Lerøy Midt AS 19855 Segelråa Aure Nordm. og Romsdal

(kilde: Mattilsynet)

– Etter vår vurdering er at det er for mye fisk i disse lokalitetene til å håndtere lakselusa på en forsvarlig måte, sier Skrudland

Oversikt over lokaliteter som må halvere produksjonen neste år.

Må få bukt med lusa

Aud Skrudland

Aud Skrudland er veterinær i Mattilsynet

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Mattilsynet har nå varslet omfattende utslakting i 17 anlegg. Ved noen av anleggene er utslaktingen allerede gjennomført. De oppdrettsanlegga som ennå ikke har slaktet, har frist ut uken.

– Vi vurderer fortløpende om vi også i tillegg til utslakting, skal redusere antall fisk det er lov å ha i merdene. Det vanlige i slike saker er at en reduserer biomassen med 50 prosent for å holde smittepresset nede, sier Skrudland.

Skrudland håper at smittepresset vil roe seg når nedslaktingen er over.

– Deretter vil anleggene få forbud mot å sette ut ny fisk frem til mars neste år, sier veterinæren.

– Men er dette nok til å hindre ny oppblomstring neste høst?

– Den største utfordringen kommer ikke neste år. Når oppdretterne setter ut fisk i mars, vil smittepresset være lavt. Erfaringsmessig kan vi forvente en ny oppblomstring sommeren 2017, når fisken har vokst seg stor, og det er bygd opp nytt smittepress, sier Skrudland.

– Det er i 2017 vil vi se hvilken vei dette bærer. Det er viktig at alle forebyggende tiltak blir tatt av oppdretterne i denne perioden, sier Skrudland.

Lerøy vil ikke snakke

NRK forsøkte fredag å få tak i styreleder i Lerøy Midt, Stig Atle Nilsen. Han har ikke svart på gjentatte telefonhenvendelser.

Klokken 18:30 svarte daglig leder Sven Amund Fjeldvær på telefonen. NRK ønsket en kommentar til at Mattilsynet har innført begrensninger for fire anlegg på Nordmøre. Dette er svaret fra Lerøysjefen:

– Hallo. Det er fredagskveld. Ha det bra.

NRK forsøkte flere ganger søndag ettermiddag å få tak i både Fjeldvær og Nilsen uten å lykkes.

Siste video/lyd

For to veker sidan fekk 42-år gamle Kathrin Kobbevik vite at ho har uhelbredeleg lungekreft. No kjempar trebarnsmora for at lungekreftpasientar skal få ta ibruk ei ny type behandling. Men behandlinga er svært kostbar, og mandag avgjer styresmakene om sjukehusa skal tilby den nye medisinen.
Tornekrattet toppar laget til kampen mot Rosenborg i morgon. Forsvarskjempene Vegard Forren og Joona Toivio er skada og heiar laget fram frå tribunen.
Et nytt hurtigkurs i norsk språk og kultur testes ut på syriske flyktninger. På 33 dager skal de få innblikk i alt fra påske til russefest og slik lære å forstå nordmenn.