Direktøren vil ha sjukehus på Hjelset

Det nye sjukehuset bør ligge på Hjelset, mener Asbjørn Hofsli. Fotomontasje: Kosbergs arkitektkontor

Det nye sjukehuset i Molde bør ligge på Hjelset, mener konstituert administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, Asbjørn Hofsli.

Av:

Gunnar Sandvik

Hofsli legger saka fram for styret i kommende møte 14. og 15. juni og han begrunner forslaget om å bygge sjukehuset på Hjelset med at det er lettest å realisere der.

Lettest å få til

Samlet sett er direktørens vurdering at Helse Nordmøre og Romsdal HF’s strategier lettere lar seg gjennomføre ved valg av Hjelset som alternativ.

Enig med kommunen

Når denne vurderingen også faller sammen ned vertskommunen Molde sin tilråding, vil Hofsli tilrå at styret for Helse Nordmøre og Romsdal stadfester tidligere vedtak om at nytt Molde sjukehus skal bygges på Hjelset.

Ikke entydig

Hofsli mener at verken konsekvensutredningen eller vurderingen av tilleggsmomentene gir noe entydig bilde av et klart tomtevalgsalternativ.

De to alternativene som er vurderte - øvre Eikrem og Hjelset - har begge positive og negative sider, mener han.

Ferdig 2012?

I innstillinga til styret skriver Asbjørn HOfsli at det er viktig å komme i gang med byggestart snarest råd,og at nødvendige planarbeid prioriteres slik at man kan komme i gang med investeringene i 2007/2008 og at sjukehuset kan stå ferdig i 2012.

Lyd og video

  • Sjå TV-saka her.