Hopp til innhold

Gjelsten-selskap avviser kritikk mot deponiplaner

Selskapet som vil bygge avfallsdeponi i Brevik i Telemark, tilbakeviser påstander om at deres løsning vil gi mer biltrafikk enn et deponi i Nesset.

Dalen gruver i Brevik kan bli deponi for Noah og farlig avfall

Selskapet Noah vil bruk Dalen gruver i Brevik til deponi for farlig avfall og konkurrerer med Raudsand om å bli nasjonalt anlegg.

Foto: Norcem

Noahs planer i Brevik konkurrerer med planene om deponi i fjellhaller på Raudsand i Nesset. Selskapet er eid av Bjørn Rune Gjelstens selskap Gjelsten Holding AS.

Ett av hovudargumentene for å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Nesset, er at avfallet kan fraktes med båt og ikke på veg.

Daglig leder i Noah, Carl Rembert Hartmann, vil ikke kritisere konkurrenten, men reagerer på det han hevder er feilaktige framstillinger av deres prosjekt.

Carl Rembert Hartmann - Noah-direktør

Daglig leder/adm.direktør Carl Rembert Hartmann i Noah

Foto: Noah

Blant annet sier han det ikke er riktig at avfallet vil føre til at «tusenvis» av biler skal gå gjennom Oslo til Brevik, slik motstandere har hevdet.

Driver anlegg på Langøya

NOAH driver i dag et anlegg for farlig avfall på Langøya i Vestfold, og det er et slikt anlegg de har planer og håp om å kunne drive i Brevik.

– I dag mottas ca. 80 prosent av avfallet som skal til Langøya på båt, sier Carl Hartmann.

– De resterende 20 prosentene kommer på bil, primært fra øst og syd, der markedene er.

I følge Hartmann kommer bilene til Langøya med ferge.

– I snitt går det bare tre til fire gjennom Oslo til anlegget på Langøya på ukedager.

Han mener et anlegg i Brevik ikke vil gi mer trafikk gjennom Oslo enn det.

Les også: Ikke giftdeponi i Nesset om det ikke er trygt