Hopp til innhold

Avfallsdeponier har ikke kontroll: – Alvorlige konsekvenser for folk og natur

Et landsdekkende tilsyn av 40 avfallsdeponier avdekket avvik hos over halvparten. – Urovekkende, mener Arild Hermstad, Leder for MDG.

Farlig avfall

AVVIK I MOTTAKET: Over halvparten av avfallsdeponiene som ble kontrollert høsten 2023 hadde avvik i mottaket.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en tilsynsaksjon av avfallsdeponier rundt om i landet.

Aksjonen fant at nesten alle deponieierne har mangelfulle systemer for å følge miljøregelverket.

Det gir risiko for utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer i miljøet, ifølge Miljødirektoratet.

søppel-sirkula-190723

Mottakskontroll innebærer blant annet at den ansvarlige ved deponiet må kontrollere at avfallet som kommer inn, er lovlig å deponere der.

Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Les også Norge kan stå uten mottak for farlig avfall fra 2024

Langøya utenfor Holmestrand

Kan føre til miljøskader

Tilsynsaksjonen viser at så mange som 61 prosent av deponiene som ble kontrollert hadde mangler ved kontrollen av mottak.

Kjersti Gram Andersen i Miljødirektoratet

Den ansvarlige ved deponiet må kontrollere om avfallet som kommer inn er lov å disponere der, sier seksjonsleder for avfall og grunnforurensing ved Miljødirektoratet, Kjersti Gram Andersen. 

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Den generelle tilstanden og kontrollen ved deponiene i landet må forbedres, sier seksjonsleder for avfall og grunnforurensing ved Miljødirektoratet, Kjersti Gram Andersen.

– Brudd ved mottaket kan føre til at deponiene tar imot avfall de ikke har lov til og heller ikke har kunnskap om.

Dette kan føre til lekkasjer og skader på miljøet, forteller Gram Andersen.

– Det kan dannes sigevann fra væsker i avfallet som deponeres. Farlige metaller kan da sige ut av deponiene.

Les også Mange eksporterer plastavfall ulovleg: – Farleg for helse og miljø, men dessverre lønsamt

Ulovleg eksport av plastavfall

– Forventer at myndighetene har kontroll

Når systemene for å håndtere farlig avfall ikke fungerer så viser det at vi trenger en ny samfunnskurs, mener Hermstad.

Arild Hermstad

Vi må sikre at produktene har minst mulig farlige egenskaper og at flere produkter blir resirkulert, sier leder for MDG, Arild Hermstad.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Nå kaller han staten inn på teppet.

Kommunene må sikre at deponiene blir drevet forsvarlig, og dersom det ikke ryddes opp må miljøministeren ta affære.

Det kan ha alvorlige konsekvenser for folk og naturen, og jeg forventer at myndighetene har kontroll.

MDG foreslår blant annet 60 millioner ekstra til håndtering av farlig avfall i deres alternative statsbudsjett.

– Det vil også være viktig for oss å fortsette arbeidet for en mer ansvarlig håndtering av farlig avfall i årene som kommer.

Farlig avfall

Statsforvalteren kontrollerte også om eierne av deponiene hadde kontroll på utslipp og rensing av sigevann fra deponiene. Mellom 25 og 42 prosent hadde brudd på reglene på dette kontrolltemaet.

Foto: Berit Roald / NTB

Feil hos alle i Vestfold og Telemark

Fem deponier ble kontrollert i Vestfold og Telemark.

Portrettbilde av Siv Hege Wang Grøvo.

Fagsjef for forurensing hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Siv Hege Wang Grøvo, forteller at de forventer at deponiene følger regelverket og har kontroll.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Alle fem hadde brudd på regelverket og i likhet med resten av landet var feilen ved mottakskontrollen.

– At man har avrenning av miljøgifter er så klart alvorlig, forteller Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Siv Hege Grøvo.

Grøvo understreker at deponiene er pliktet til å rydde opp i feilene som ble avdekket, og at kommunen vil følge dette nøye opp.

Når det avdekkes tilsvarende avvik hos alle deponiene vi har kontrollert, viser det at behovet for oppfølging og tilsyn av deponiene fortsatt er stort.

Alle deponier som det ble funnet feil hos har fått en frist for å sende statsforvalterne skriftlig dokumentasjon på hvordan de skal rette avvikene.

Les også Mange eksporterer plastavfall ulovleg: – Farleg for helse og miljø, men dessverre lønsamt

Ulovleg eksport av plastavfall

Bjorstaddalen avfallsanlegg AS

Bjorstaddalen avfallsanlegg AS i Skien var et av deponiene i Vestfold som hadde feil i mottaket.

Foto: Siw Borgen / NRK

Et krevende regime

Tønsberg fyllplass er et av stedene hvor det ble funnet avvik i mottaket. Det er Lindum AS som har ansvaret for deponiet.

Pål Smits, direktør Lindum

Direktør i Lindum, Pål Smits, frykter at det strenge regelverket fører til at man glemmer å finne praktiske løsninger på problemene.

Foto: Lindum

Det er et krevende regime og i enkelte tilfeller for strengt, mener direktør i Lindum, Pål Smits.

– Det er fortsatt en ung bransje. Vi er ikke som oljesektoren, hvor man har lang erfaring med skikkelige systemer på alt.

Likevel anerkjenner han at avvikene til dels skyldes mangel på kompetanse blant de ansatte.

– Det er nok et dårlig samspill rundt det hele. De som sitter og tar imot har kanskje ikke alltid like god kunnskap om hva det er som kommer inn.

Lindum arrangerer nå interne seminarer for å finne ut av hvordan de skal forbedre deponiet, og da med spesielt fokus mottaket, forteller Smits.

Hei!

Har du noen tanker om saken, eller tips til noe annet jeg bør se nærmere på? Send meg en e-post!