Hopp til innhold

– Fuglefjellet på Runde er et symbol på hvordan vi behandler havene våre

Under havoverflaten truer plasten livet på det historiske fuglefjellet. Likevel kan man for første gang på 25 år se positive signaler for lundefuglbestanden.

Havsule Runde 26.06.20

GRUSOM DØD: Havsulene bruker garn og tau til å bygge reirene sine. Hvert år setter flere seg fast i plasten og kveles til døde. Bildet er tatt i juni i år.

Foto: Ingar Støylen Bringsvor

– Vi må lære å se på signalene naturen gir oss, sier ornitolog Alv Ottar Folkestad.

Han mener tilstanden på Runde er et symbol på hvordan det står til ellers i havet.

I glansdagene hadde 800.000 fugl sitt hjem i fuglefjellet på Runde. I dag finnes det knapt 100.000 fugler igjen på sunnmørsøya, som en gang ble kalt «millionbyen i havet».

Selv om 100.000 er en del fugl, så har vi de siste 50 årene sett en betydelig nedgang, sier Folkestad.

Fuglefjellet Runde

ANER HÅP: Ingar Støylen Bringsvor (t.v.) og Alv Ottar Folkestad (t.v.) opplever for første gang på 25 år en positiv utvikling på Runde.

Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Mer fisk betyr mer fugl

På 70-tallet tok den norske sildefangst-flåten opp langt mer sild enn bestanden tålte. Utfallet ble en kollaps av en bestand som allerede var i dårlig form.

– Siden 80-tallet har det vært lite mat til sjøfuglene her på Runde. I mange år har det derfor vært en dårlig ungeproduksjon, og derav en minkende fuglebestand, sier Folkestad.

Men allerede i fjor sommer så man antydning til mer fisk i havet rundt fugleøya. Gjennom hele vinteren har det også vært godt med fisk.

Lundefugl Runde

LUNDEFUGL: Denne lundefuglungen har vært heldig og har hatt god tilgang på fisk gjennom sommeren.

Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

– I hele fjor var det bra med mat, og flere fuglearter har hatt rikelig med mat gjennom hekkesesongen, sier Folkestad.

En av artene som har opplevd nedgang grunnet lite fisk er lundefuglen. Nå ser ekspertene

for første gang på 25 år positive signaler for bestanden på Runde.

Ingar Støyle Bringsvor

FUGLEOBSERVATØR: Ingar Støylen Bringsvor håper den positive utviklingen med mer fisk i havet skal vedvare.

Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

– I år er en av de beste sesongene siden bestanden begynte å kollapse for 15 år siden, sier fugleobservatøren Ingar Støylen Bringsvor.

Den positive utviklingen er likevel avhengig av et like godt år neste år.

– Hvis det ikke er nok fisk i nærheten av fjellet, så kommer det ingen unger neste år, sier Bringsvor.

Fortsatt mye plast

Selv om fisken er tilbake er det andre farer som truer sjøfuglbestanden på Runde. I flere år har det vært mulig å observere store mengder med plast i fuglefjellet.

Fuglene plukker opp gamle garnrester og tau som de finner i havet, og bruker det til å bygge reir.

– Det blir mer plast for hvert år. Første gang ute med båt i år så jeg fem havsuler som hang døde etter nebbet, sir Bringsvor.

Havsule Runde 26.06.20

FUGLEFJELL: Fuglefjellet på Runde er en viktig indikatorer for hvordan det står til med kysten og havet vårt. Bilde er tatt i juni år.

Foto: Ingar Støylen Bringsvor

Bringsvor og Folkestad er enige om at hvis man skal bli kvitt all plasten så må man begynne med det som allerede finnes i havet.

– Det er ikke plasten i fuglefjellet som er kilden til problemet. Det er alle tonnene som ligger i havet, sier Folkestad.

Nysgjerrige turister

I tillegg til mye plast, er det også mange turister på Runde. I flere år har fugleøya vært et yndet sted for både fugletittere og skattejegere.

I 2018 kjørte en RIB-båt gjennom en fugleflokk ved fuglefjellet. Turister som ferdes i terrenget er også en utfordring.

– Mange turister betyr mye bråk som skremmer fuglene, som helst vil hekke i fred og ro, sier Folkestad.

Fuglefjellet Runde

VANSKELIG Å SE: I det høye gresset gjemmer en liten storjounge seg. Ungen ligger i fare for å bli tråkket på av turister.

Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

– Fuglefjell er viktig for kysten vår

Fuglefjellene langs kysten er viktig for økosystemet i havet, og sjøfuglene oppfattes som gode indikatorer for miljøet de er en del av.

– Havsulen som har reirene fulle av plast demonstrer hver dag for oss hvor mye søppel som havner i havet, sier Folkestad.

Havsule Runde 26.06.20

PLAST: Hvert minutt havner 15 millioner tonn med plast i havet. Bildet er tatt i juni i år.

Foto: Ingar Støylen Bringsvor