Hopp til innhold
Runde i 1966 og 2023.

Hvorfor forsvinner fuglene?

På 50 år har 8 av 10 fugler forsvunnet fra de norske fuglefjellene.

Lunde med sil i nebbet

Denne munnfullen er ikke lenger sjelden vare

Etter mange magre år er det yrende liv i matfatet til lundefuglen. Det gjør at flere av ungene til den sterkt truede arten overlever.

Ravn som spiser på en Havsule på fuglefjellet på Runde

Enda mer søppel i fuglefjellet på Runde – tok flere bilder av døde fugler

­

Folk samla for å sjå lunde i Lundeura på Runde.

Auka sjanse for smitte utandørs - FHI ber folk halde avstand i naturen

Mutert virus og meir smitte i samfunnet gir auka fare for smitte utandørs i år enn i fjor. No ber FHI folk vere forsiktige på dei mest populære turmåla i Noreg i sommar.

Hallstein fanga romantisk augneblink på film

Hekkesesongen er i gang for fullt på Noregs sørlegaste fuglefjell. Midt mellom eit tusentals flaksande fuglar fekk fotografen auge på noko heilt spesielt.

Minkfeller, Herøy vgs

– Greitt å få utrydda denne minken

17-åringen Sondre Reite er med på eit prosjekt der dei skal ta livet av så mange mink som mogleg. Minken har ingen naturleg plass i den norske faunaen og er ein trussel mot sjøfuglebestanden.

Havsule Runde 26.06.20

– Fuglefjellet på Runde er et symbol på hvordan vi behandler havene våre

Under havoverflaten truer plasten livet på det historiske fuglefjellet. Likevel kan man for første gang på 25 år se positive signaler for lundefuglbestanden.

Alv Ottar Folkestad tømmer minkefelle på Runde.

Dette kan bli minkens verste fiende

Mink er ein av dei største trugslane mot hekkande fugl langs kysten. På fugleøya Runde har Statens naturoppsyn tatt i bruk heilt nye metodar for å fange det uønskte rovdyret.

Død havsule i plastreir på Runde

– Galskap å spyle fuglefjellet reint for plast

RUNDE (NRK): Fleire havsuler heng døde etter plastreira sine i fuglefjellet på Runde kvart år. Mange vil vere med og rydde fjellet, men fugleforskar Alv Ottar Folkestad meiner det kan true heile kolonien.