Hopp til innhold

Kjørte båt inn i fugleflokk – må betale 100.000

Guideselskap er bøtelagt for brudd på naturmangfoldsloven. Økokrim er bekymret for at jakt på gode naturopplevelser skader dyrelivet.

En Rib kjører inn i fugleflokk

ULOVLIG: Båten kjører i full fart gjennom en fugleflokk, midt i hekketiden.

Foto: INGAR STØYLE BRINGSVOR / NORSK ORNITOLOGISK FORENING

På bildet fra 13. juni 2018, ser en den raske gummibåten kjøre rett inn i fugleflokken, som rømmer unna. Bildet er tatt av Norsk Ornitologisk Forening og hendelsen ble anmeldt av både dem og fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I forrige uke ble selskapet 62°Nord ilagt et forelegg på 100.000 kroner for brudd på Naturmangfoldloven.

I forelegget fra politimesteren i Møre- og Romsdal står hendelsen fra 13. juni 2018 beskrevet:

«(…)en ansatt i selskapet kjørte med høy hastighet gjennom en flokk sjøfugl av arten Alke og Lomvi liggende på sjøoverflaten. Båtføringen skjedde i hekketiden og førte til rømming og dykking, noe som medførte lidelse for fuglene.»

Politiet har også ved hjelp av GPS-data kartlagt at selskapet ved flere anledninger i juni og juli 2018 kjørte passasjerer med motorbåt inn i de vernede områdene rundt Rundefjellet og Grasøyene. Dette lovbruddet er også en del av forelegget.

– Guideselskapene må forvente streng reaksjon

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Foto: Odd Iversen / NRK

Eksempelet over gjør Økokrim bekymret.

– Vi har gjennom noen saker nå sett at enkelte guide-selskaper setter regelverket som er satt til å verne, helt til side, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland til NRK.

Selskapet beklager

Daglig leder i 62°Nord, Knut Flakk, sier de har gått flere runder internt og informert om regelverket på nytt. Han sier også at de har etablert kontakt med Norsk Ornitologisk Forening om hvordan de kan bidra til å gjøre fuglelivet i området bedre. De beklager hendelsene fra i fjor sommer.

Det er ikke bra i det hele tatt, og det er stikk i strid med det vi er opptatt av. Vi ønsker å kunne vise frem det dyrelivet på en god måte, og da må vi selvfølgelig ikke opptre slik at vi undergraver det og ødelegger det, sier Flakk til NRK.

Lomviunge

TRUET: Forstyrrelser kan få konsekvenser for fugleungene. Dette er en sjøfugl av arten Lomvi.

Foto: Therese Pisani / NRK

AKTUELT NÅ