Budsjett 2015: Foreldre raser over barnehage-nedlegging

ÅLESUND (NRK): – Det er utrolig frustrerende at barn og unge blir offer for politikernes udugelige styring i Ålesund kommune, sier Birthe Ramsvik og foreldreutvalget ved Hessa barnehage.

Foreldre ved Hessa Barnehage

Forelder Birthe Ramsvik, samt Wenche Skarbø og Thomas Røsand i foreldreutvalget (SU) i Hessa barnehage frykter å måtte kjøre gjennom hele byen og helt til Olsvika for å levere barna i barnehagen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Tirsdag presenterte rådmann Jarle Bjørn Hanken Ålesund kommune sitt budsjettforslag for 2015.

Med ord som «spleiselag», og «budsjettdisiplin» ble det lagt frem en omfattende kuttplan, som i rådmannens øyne er helt nødvendig for å heise kommunen opp fra ROBEK-dypet, og minske kommunens underskudd på 180 millioner kroner.

I tillegg til å øke barnehageavgiften med 220 kroner i måneden og redusere grunnbemanningen med ti prosent, foreslår rådmannen å legge ned Hessa barnehage.

Denne har vært i virke siden 1988, og har opptil i år har hatt 52 barneplasser.

Forslaget får foreldreutvalget (SU) ved barnehagen til å se rødt.

Mener kommunen har feilvurdert

Hessa barnehage
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Vi skjønner at Ålesund kommune må spare penger, men vi stiller oss helt uforstående til å legge ned barnehagen, sier Wenche Skarbø i foreldreutvalget.

Hun sier barnehagene er blant bedriftene som faktisk ikke går med underskudd i kommunen. I tillegg viser befolkningstallene en stigning i antall innbyggere i ytre bydel.

– Behovet for barnehageplasser vil øke. Da henger det overhodet ikke på greip å legge ned disse, sier Skarbø.

Thomas Røsand i foreldreutvalget mener nedleggingsforslaget vitner om at rådmannen ikke har gjort en grundig nok vurdering av økonomi og befolkningsvekst i Hessa-området.

– Dette så vi også i 2011 da de truet med å legge ned barnehagen. Den gangen gjorde de derimot full retrett og gikk bort fra forslaget etter å ha sett nøyere på behovene.

(Saken fortsetter under bildet)

Hessa barnehage

Også i 2011 foreslo Ålesund kommune å legge ned barnehagen på Hessa. Den gang ble den berget.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Helt håpløst

Røsand forteller at foreldrene nå har engasjert økonomer som skal gå gjennom kommunen sine tall, for å finne ut om rådmannens vurderingsgrunnlag faktisk holder vann.

Dersom Hessa barnehage blir nedlagt, må foreldrene håpe på plass i en av de private barnehagene Gnist eller Slinningen. Også Skarbøvik barnehage er et alternativ, men sist sjekk viste at disse har få plasser.

– I verste fall må vi kjøre barna våre gjennom hele byen, helt til barnehagen i Olsvika. Det blir helt håpløst, med bilkøer både morgen og ettermiddag, sier Røsand.

– Da blir det heller å være hjemme med barna, sier Birthe Ramsvik, som også legger vekt på at mange barn drar fordeler av å få være i en liten barnehage med relativt få unger. Dette gjelder særlig små som kommer fra andre land.

– Det er utrolig frustrerende at barn og unge blir offer for politikernes udugelige styring i Ålesund kommune, sier hun.

Styrer Elisabeth Hast Rønnestad ved Hessa Barnehage

Styrer Elisabeth Hast Rønnestad ved Hessa Barnehage synes det er trist at kommunen vil legge ned.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK
– Opplever fortsatt pågang

Styrer Elisabeth Hast Rønnestad ved Hessa-barnehagen synes det er trist for barn, foreldre, ansatte og nærmiljøet at kommunen foreslår å legge ned de små barnehagene.

– Jeg tenker at det er bra for foreldrene å ha et mangfold av små og store barnehager å velge i. Vi har riktignok hatt en nedgang i antallet primærsøkere, men vi har hatt full drift siden vi ble foreslått nedlagt i 2011, sier Rønnestad.

Håper på de private

Rådmann Jarle Bjørn Hanken er dønn ærlig og sier at lenger vei til barnehageplass og dårligere kapasitet på Hessa fort kan bli en realitet.

Han forklarer forslaget om å legge ned Hessa-barnehagen med at den har hatt dårlige søkertall, og at den er stasjonert i et gammelt bygg som ligger kronglete til utenfor allfarvei.

– Det er dessuten ikke lenge siden det var lyst ut ledige plasser på en av de andre barnehagene i området, sier Hanken.

– Men det er relativt få plasser tilgjengelig, med tanke på at barnehagen på Hessa har 36 barn. Innbyggertallet er også stigende i bydelen. Er det da lurt å legge ned?

Jarle Bjørn Hanken

Rådmann Jarle Bjørn Hanken sier barnehagen på Hessa er gammel, har få søkere og ligger vanskelig til.

Foto: Tvedestrandsposten

– Ingen vet hvordan bildet og søkertallene blir til neste høst. Denne oversikten kommer først på vårparten. Vi håper på best mulig utnyttelse av de private barnehagene, sier han.

– Blir dårligere kapasitet

– Foreldrene mener dere kan ha feiltolket vurderingsgrunnlaget og behovet for barnehageplasser i ytre bydel. I 2011 ville dere også legge ned, men gikk bort fra dette forslaget. Hva tenker du om det?

– Jeg kan bare konstatere at det ikke var lenge siden det var lyst ut ledige barnehageplasser på Hessa. Men at det blir dårligere kapasitet? Ja, det blir det, sier Hanken.

Når det kommer til økningen i barnehageavgift og redusert bemanning, svarer rådmannen at de kun har lagt seg på den samme linjen som resten av landet.

Han legger til at innsparinger er helt nødvendige med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen er i.

– Nå har rådmannen sendt inn sitt forslag. Dermed er det nå politikerne som skal ta beslutningene, avslutter Hanken.