Brannvesenet har kontroll på Smøla

Brannvesenet har kontroll på brannen ved Smøla ungdomsskole. Men omkring halvparten av bygningsmassen er gått tapt, melder brannvesenet.

Bakkamyra skole på Smøla har fått store brannskader.

Video: Ivar Torset

Hele administrasjonsfløyen ved Smøla ungdomsskole er brent ned. Det bekrefter brannvesenet i Møre og Romsdal nå klokka 09.17

– Det brenner fremdeles i ruinene i fløya der brannen startet, men brannvesenet har lykkes å etablere et brannskille, slik at det ikke er fare for spredning, sier brannmester i Møre og Romsdal, Kjetil Iversen.

Det var klokka 06:09 at 113-sentralen fikk melding om kraftig røykutvikling ved Smøla ungdomsskole.

– Vi kan slå fast at ca. halvparten av bygningsmassen ved skolen har gått tapt, sier Iversen.

Raskt overtent

Smøla ungdomsskole

Smøla ungdomsskole var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Foto: Heidi Lura/Nordvestnytt AS

– Bygget var tilnærmet overtent da brannvesenet kom frem klokka 06.38. Det var ild gjennom både tak og vinduer, og det var uaktuelt med innvending slukking. Vårt hovedmål har vært å lage et brannskille for å hindre at den skulle spre seg til andre bygg og resten av ungdomsskolebygget, sier Iversen.

Brannvesenet på Smøla vil drive med slukking utover hele ettermiddagen. Det er usikkert hvor brannen startet, og hva som var årsaken. Etterforskning på branntomta kan tidligst starte i morgen, på grunn av sterk varme i branntomta.

Skal møtes klokka 12

Smøla ungdomsskole

Administrasjonsfløyen ved Smøla ungdomsskole er nedbrent.

Foto: Heidi Lura/Nordvestnytt AS

Beredskapsledelsen i Smøla kommune skal møtes klokka 12 for å avgjøre hva som skal skje videre med skoleelevene på Smøla.

– Barneskolen og barnehagen vil være i drift i løpet av kort tid. Disse blir stengt så lenge slukkingen pågår, sier rådmann i Smøla, Kirsten Stensø Skaget.

Hun bekrefter at hele administrasjonsfløyen og noen klasserom er skadet av brannen.

– Vi jobber nå med å finne løsninger for elevene ved ungdomsskolen. I løpet av dagen regner vi med å gå ut med hvor de nye undervisningslokalene blir, sier Skaget.

Rådmannen bekrefter at store verdier har gått tapt i brannen.

– Det er snakk om et stort areal som har brent ned, og mye utstyr har gått tapt. Men det endelige omfanget kjenner vi ikke til ennå, sier rådmannen.

Store brannskader på Smøla-skole

Foto: Wenche Farstad