Bot for brot på kviletid

Ein vogntogførar fekk bot for å brote køyre- og kviletidsreglane ved Horgheim i Rauma, og har godteke bota.