Hopp til innhold

Lokkar studentar med trippel løn: – Det hjelper veldig mykje

Kommunane kjempar om å trekke til seg kvalifisert helsepersonell. I Aure har ei særskilt rekrutteringsordning for studentar gitt resultat.

Benjamin Andersen, sjukepleiar i Aure kommune på heimebesøk hos Jorunn Aas.

Benjamin Andersen er nettopp ferdig utdanna sjukepleiar. Under studiane har han kunna jobbe mindre enn andre medstudentar, fordi han har tent betre.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Alle liker litt meir løn. Eg synest det er eit fint tiltak for å få studentar ut på bygda, seier Benjamin Andersen.

For to år sidan hadde Benjamin gått eitt år på sjukepleiestudiet i Molde. Samtidig blei han tilsett i Aure kommune sine nye rekrutteringsstillingar for studentar, eit grep for å lokke til seg sårt trengt arbeidskraft til ein mindre distriktskommune.

Dei betalar 60 prosent løn for 20 prosent arbeid for studentar innan vernepleie eller sjukepleie som vil jobbe hos dei. I gjengjeld må dei binde seg til å jobbe to år i kommunen når dei er ferdig utdanna.

– Studietida har vore veldig behageleg for meg, eg blir ikkje så utsliten som mange av dei stakkars sjukepleiarstudentane. Eg har fått meir tid til å fokusere på studiet mitt, seier Benjamin Andersen

Får fleire søkarar

Åse Kalvik i Aure kommune er veldig nøgd med responsen på stillingane Dei har fått fleire søkarar enn dei har stillingar.

Åse Kalvik, enhetsleder omsorg i Aure kommune

Åse Kalvik er einingsleiar for omsorg i Aure kommune.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

No har dei nyleg utlyst for tredje året på rad.

– Vi har klart å rekruttere fem sjukepleiarstudentar gjennom desse stillingane, og det er ganske mykje i forhold til andelen søkarar vi har til faste, ordinære stillingar, seier Kalvik.

– Det kostar jo pengar då?

– Det kostar pengar, men eg tenker det er ei god investering i framtidig helsepersonell.

I tillegg får alle utdanna verne- og sjukepleiarar 50.000 kroner i tillegg til tariffløn.

Kamp om nok fagfolk

Som resten av landet, og særleg utanfor byane, slit dei med å skaffe nok helsepersonell. Ifølgje NAV si bedriftsundersøking frå mai manglar det 5350 sjukepleiarar i Noreg. Men det er ikkje berre dei det er for få av.

– Vi opplever stor helsepersonellmangel, både sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar i heile kommunen. Dette er ein liten del av det, men det hjelper veldig mykje, seier Kalvik.

Benjamin Andersen, sjukepleiar i Aure.

Andersen seier at mange av medstudentane hans har måtta jobbe mykje ved sidan av for å få økonomien til å gå opp. Han er glad for at han valde ordninga til Aure.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

No håpar dei også vernepleiarstudentar søker denne gongen.

Kommunesektorens organisasjon (KS) fortel at kommunane tar i bruk mange tiltak og gjer det dei kan for å tilby innbyggarane gode tenester.

66,5 prosent av kommunane har tatt i bruk ulike bonusordningar for å skaffe helsepersonell, ifølgje ei undersøking NRK gjorde i juni.

Marit Roxrud Leinhardt er avdelingsdirektør for arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk i KS.

Marit Roxrud Leinhardt er avdelingsdirektør for arbeidsliv og arbeidsgivarpolitikk i KS.

Foto: KS

«Det er fortvilande for kommunane at mangelen på arbeidskraft er stor, spesielt gjeld dette innanfor helsesektoren. Innanfor tariffavtalens grenser står den enkelte kommune fritt til å sette inn tiltak for å behalde og rekruttere nødvendig arbeidskraft.», svarer Marit Roxrud Leinhardt til NRK i ein e-post.

Trivst godt som sjukepleiar

Benjamin Andersen er nettopp ferdig utdanna. No er han på heimebesøk hos Jorunn Aas og skal måle blodtrykket hennar.

– Kva brukar blodtrykket ditt å vere, spør han henne.

– Som ein 17-åring, svarar ho og flirer, før Andersen konstaterer han ho har heilt rett.

Benjamin Andersen, sjukepleiar, og Jorunn Aas. I Aure på heimebesøk.

Benjamin Andersen på heimebesøk hos Jorunn Aas i Aure.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

No skal han jobbe fullt i Aure dei neste to åra. Han har fått prøve ulike avdelingar, og landa på at han likte best å vere på sjukeheim.

– Eg synest det er ein super plass å jobbe. Eg gler meg, seier Andersen.