Aukra står klar med åpne armer

Aukra kommune er beredt på å ta imot Ona, Orta og Sandøy

Bernhard Riksfjord

Ordfører Bernhard Riksfjord tror kanskje det blir et enstemmig ja til å innlemme Ona, Orta og Sandøy i Aukra kommune

Foto: Roar Strøm/NRK

Formannskapet i Aukra møtes tirsdag 26. januar for å ta stilling til om kommunen skal øke arealet og folketallet ved å si til ønsket fra de tre øyene som nå tilhører Sandøy kommune.

Kommunehuset i Aukra

Kanskje blir det hit folk på Ona, Orta og Sandøya må dra når de skal besøke rådhuset i fremtiden

Foto: Are Haukaas

Kan garantere positiv mottagelse

Ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) sier til NRK at hvis Sandøy kommune vil, så skal Aukra være positiv. Det blir i første omgang snakk om grensejusteringer mellom de to kommunene, men senere kan det også bli snakk om at en større Aukra-kommune skal inn i en ny Romsdalkommune som kanskje vil bestå av alle kommunene på Romsdalshalvøya.

Kulturelle forskjeller

Riksfjord forstår folket på de tre øyene som vil tilhøre en Romsdals-kommune ettersom Sandøy kommunestyre har signalisert at de vil sørover til Sunnmøre.

– Det ER kulturelle forskjeller, men de viskes ut og blir mindre, sier Riksfjord.

Aukra kommune skal de neste årene bruke 90 millioner kroner årlig for å knytte øyene i kommunen sammen. Og når sambandet over Kjerringsundet og Møreaksen står ferdig blir Aukra fastlandskommune og det blir kortere vei mellom oss, sier Riksfjord.

Sandøy må bestemme seg

Riksfjord er klar på at det er Sandøy som nå bestemme seg for hva de vil. Aukra er positiv og første bevis på det får forhandlingsmotpart Sandøy i formannskapsmøtet i Aukra den 26. januar.

Se også:

Distriktsnyheter fra Møre og Romsdal. TV