Aspevågen blir ikke renset før tidligst 2017

Aspevågen i Ålesund er en av de 17 mest forurensede områdene i Norge. Men opprydningen vil ikke starte før tidligst 2017.

Ålesund i påskesol.

ÅLESUND HAVN: I Aspevågen er forurensningen verst nord, i områdene langsmed land.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Sjøbunnen utenfor Ålesund er en av mange fjordområder som er plaget med forurensende segmenter. Nå har Rambøll, et globalt samfunnsrådgiverfirma innen blant annet vann, miljø og helse, kartlagt miljøgiftene i Aspevågen.

– Det er viktig å finne de områdene som utgjør den største risikoen og konsentrere seg om disse, sier Aud Helland i Rambøll.

Opprydningsarbeid

Hilde Keilen

PRISLAPP: Keilen forteller at grov utredning sier at opprydningen vil koste mellom 20 og 60 millioner kroner. Videre utredning vil si mer om prisen.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Miljødirektoratet samarbeider med Ålesund kommune og Kystverket når Aspevågen skal renses. Det forteller Hilde Keilen fra Miljødirektoratet.

Ifølge Norsk transportplan skal Kystverket, rundt årsskiftet mellom 2017 og 2018, sprenge grunner på havbunnen for å gjøre innseglingen til Ålesund så sikker som mulig. Dermed skal opprydningen av forurensningen i Aspevågen gjøres i forbindelse med dette sprengningsarbeidet.

– Vi ser ikke at det er mulig å gjennomføre noen tiltak før 2017/2018, sier Keilen.

Samarbeid

Keilen forteller om ulike tiltak for å rydde sjøbunnen. Man kan blant annet hente opp sjøbunnen som er forurenset, såkalt mudring. Da må man finne en egnet deponiløsning der sjøbunnen kan plasseres.

– Det skal Kystverket og Miljødirektoratet finne en løsning på i løpet av 2016, sier Keilen.

Keilen sier at Miljødirektoratet samarbeider godt med Ålesund kommue, Kystverket og Fylkesmannen.

Spleiselag

Grovt regnet vil opprydningen koste minst 20-60 millioner kroner. Miljømyndighetene informerer om at eieransvaret for forurensningen er komplisert fordi tidligere verksted og verft har hatt store utslipp for mange år siden.

– Andre steder har myndighetene dekket 70-75 prosent av kostnadene. Men man må nok inkludere de man vet har laget forurensningene og så får man danne et spleiselag, sier Helland.

Vurderingsprosess

Aud Helland

UREALISTISK: Aud Helland fra Rambøll mener det er helt urealistisk å rydde opp alle de forurensede fjordområdene.

Foto: Torild Øvrelid / NRK

Det er grunnområdene ved nordsiden av Aspevågen som er mest forurenset, forteller Helland. Forurensningen kommer fra tidligere mekaniske verksted, skipsverft og byens vann og avløp.

– Mennesker legger spor etter seg, sier Helland.

I havbunnen som er forurenset har de funnet blant annet kvikksølv, samt tjærestoffer som hovedsakelig stammer fra bybrannen i 1904.

Aspevågen er én av 17 områder på en liste over fjordområder som er mest forurenset i Norge. Mange av områdene er forbedret allerede, forteller Helland.

– Det har vært en lang prosess å vurdere hvilke fjordområder som er verst, sier hun.