Arbeider vidare mot vindkraft

Vindkraftmotstandarar organiserer seg no for å prøve å stoppe utbygginga av vindturbinar. Denne helga har Motvind Norge hatt møte mellom anna for å diskutere finansiering. Det er stor motstand mot vindkraft mange stader i landet, også på Haramsøya i Haram kommune. Der vil Zephyr bygge åtte turbinar, men får sterk kritikk frå innbyggarane.

På bildet ser dere fra venstre: Torbjørn Lindseth, Marit Dahl, Eivind Salen og Hogne Hongset
Foto: Motvind Norge