NRK Meny
Normal

Blir anmeldt for å dumpe avfall i sjøen

Avfallsbedriften Vakumentreprenøren AS i Kristiansund blir nå anmeldt av Miljødirektoratet for å gjentatte ganger ha dumpet avfall i sjøen.

Bedriften Vakumentreprenøren dumper næringsavfall fra en kai i Kristiansund.

Her dumper sugebilen flytende masser rett på sjøen ved Vikanholmen tidligere i år.

– Vi ser alvorlig på at en profesjonell aktør gjentatte ganger har brutt avfallsregelverket og dumpet avfall i sjøen. Det er viktig at slike forsettlige lovbrudd blir straffet, sier fungerende direktør Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

Harald Sørby, seksjonssjef i Miljødirektoratet.

Foto: Klif

Ulovlig dumping i sjøen

I april 2013 var Miljødirektoratet på uanmeldt tilsyn hos bedriften Vakumentreprenørene AS, etter å ha mottatt tips om ulovlig dumping av avfall i sjøen ved Vikanholmen i Kristiansund.

Bedriften har flere sugebiler og utfører blant annet rens og vask av tanker, både av faste installasjoner på land og tanker om bord på båter.

Ifølge inspeksjonsrapporten fra tilsynet har bedriften selv vedkjent at de til stadighet tømmer restsement, barytt, sandfang og vaskevann fra tankene rett i sjøen.

– Dette er ikke en praksis som vi bifaller i det hele tatt. Dette er ulovlig, sier Sørby.

Anmelder forholdet

Derfor anmelder de nå Vakumentreprenøren for utslipp av næringsavfall til sjø, for brudd på forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i tillegg til manglende internkontroll.

Tror lovbruddet har gitt fortjeneste

Miljødirektoratet antar også at bedriften har spart mye penger på den ulovlige dumpingen ved å ikke levere avfallet til lovlige anlegg.


– Straffeloven sier at vinningen ved straffbare handlinger skal inndras. Vi ber derfor om at politiet beregner bedriftens vinning med sikte på å inndra fortjenesten i tillegg til eventuell straff, sier Sørby.

Sier det var et engangstilfelle

Da saken ble kjent i mai, sa daglig leder i Vakumentreprenøren, Jogeir Ringstad, til NRK at tømmingen var et engangstilfelle.

Han beklaget også utslippet som ble fanget på film av en annen bedrift i nærområdet.

Men han vil ikke uttale seg om saken til NRK i dag.

Anmeldelsen er oversendt Nordmøre og Romsdal politidistrikt.