Tømmer ulovlig avfall rett i sjøen

Her tømmer avfallsbedriften innholdet i tanken rett i sjøen - like ved anlegget til en konkurrerende bedrift. – Vi har lenge hatt et øye på avfallsbransjen, sier Klima og forurensingsdirektoratet.

Bedriften Vakumentreprenøren dumper næringsavfall fra en kai i Kristiansund.

Her dumpes innholdet på tanken til Vakumspesialisten fra en kai i Kristiansundsområdet. I Klifs tilsynsrapport er innholdet omtalt som «oljeholdig avløpsvann», mens bedriften selv hevder det er ren sand og vann.

– De dumper rett og slett næringsavfallet utfor bryggekanten. De har heller ikke nødvendig tillatelse til å drive den virksomheten de har, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima og forurensingsdirektoratet (Klif).

Etter å ha fått tips fra en annen aktør i bransjen, dro Klif på tilsyn til bedriften Vakumentreprenøren på Nordmøre. Der avdekket de en rekke ulovlige forhold, blant annet utslipp til sjø, ulovlig håndtering av farlig avfall og utføring av tankrens uten tillatelse.

– Det mest alvorlige er ulovlige utslipp av næringsavfall til sjø. Vi fant ut at dette er en praksis bedriften har; en slags lettvintløsning, sier Bjørnstad.

Jogeir Ringstad

Jogeir Ringstad, daglig leder i Vakumentreprenøren, beklager utslippet og at han ikke har tillatelsene i prden.

Foto: NRK

Tømte tanken i sjøen

Ifølge inspeksjonsrapporten har bedriften selv vedkjent at de til stadighet tømmer restsement, barytt, sandfang og vaskevann fra tankene rett i sjøen.

Men til NRK sier daglig leder i Vakumentreprenøren, Jogeir Ringstad, at tømmingen var et éngangstilfelle.

– Dette er den eneste gangen der har skjedd der.

– Hva med andre steder?

– Andre steder blir avfallet sendt på deponi, sier Ringstad.

Ifølge Klifs rapport mangler også et av deponiene godkjennelse for å ta imot slikt avfall.

Avdlingsleder i Klif, Bjørn Bjørnstad

Avdelingsleder i Klif, Bjørn Bjørnstad, har avfallsbransjen i kikkerten.

Foto: John Petter Reinertsen/Klif

Tar på seg skylden

Ringstad beklager dumpingen på det sterkeste og sier det skyldes mangel på interne rutiner.

– Det er en svikt fra min side. Som daglig leder skulle jeg ha påsett at reglene ble fulgt, så jeg må ta på meg denne fadesen her, sier Ringstad til NRK.

Under tilsynsbesøket kom det også fram at Vakumentreprenøren driver med rensing av tanker og tankbåter som har tørre kjemikalier, vann- eller oljebasert borevæske.

Mangler sertifikat

Dette er definert som farlig avfall, og krever tillatelse fra Fylkesmannen, noe Vakumentreprenøren ikke har. Men Ringstad nekter for at han håndterer farlig avfall uten tillatelse:

– Nei, vi holder overhodet ikke på med verken syrer eller kjemikalier. Vi holder på med 92 prosent sandfang, kummer, og spyling av rør og tunneler.

– Men ifølge Klifs rapport bryter dere loven?

– Jeg fikk vite nå at man må ha sertifikat for å drive med tankrens. Det var nytt for meg, og det skal vi ordne opp i, for vi skal være best på miljø og de greiene der, sier Ringstad.

Han forteller at bedriften nå har leid inn hjelp på HMS for å bedre rutinene sine. Bedriften har fått frist til 1. juni med å ordne opp i virksomheten.

Vurderer anmeldelse

Ringstad bedyrer at utslippet ved konkurrentens bedrift i Kristiansund kun dreide seg om vann og sand fra en kum ved veien. Klif mener det likevel er alvorlig.

– Dette er næringsavfall som ofte er tilsølt med oljerester, salt og tungmetaller. Sand og sement gir også i seg selv tilslamming av sjøbunnen, og er forbudt å dumpe. Det må bedriften forholde seg til, sier Bjørnstad.

Klif vurderer nå å politianmelde bedriften.

Holder øye med avfallsbransjen

Bjørnstad bekrefter at Klif har et særlig øye på den delen av avfallsbransjen som håndterer farlig avfall.

– Denne bransjen har en del aktører som mangler kompetanse eller ikke tar reglene på alvor. Noen bruker lettvinte løsninger for å tjene penger raskt. Det har vært flere alvorlige miljøsaker de siste årene hvor avfallsbransjen har vært synderen, sier Bjørnstad.

– Vi må sørge for at de få som prøver seg på kjeltringstreker enten begynner å følge regelverket eller finne seg noe annet å gjøre, legger han til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger