NRK Meny
Normal

Alle barnelegane til Kristiansund?

Ei faggruppe som har sett på tilbodet til sjuke barn i Helse Midt-Norge foreslår å flytte barnelegestillingar fra Molde til Kristiansund.

Kristiansund sykehus
Foto: NRK

Artikkelen er flere år gammel.

Tanken er at det skal bli eit sterkare fagmiljø, og at det skal gi eit betre tilbod til sjuke barn i regionen.

Barneavdelinga i Helse Nordmøre og Romsdal ligg i Kristiansund, men har to av seks legestillingar lagt til Molde.

Det er desse to som blir foreslått flytta til Kristiansund.

Flere legar i Kristiansund seier dei ikkje er glade for forslaget. Dei meiner det er nok splid i foretaket frå før.

Men det finnest eit enda meir radikalt forslag: nemlig å leggje ned barneavdelinga i Kristiansund og gjere den om til poliklinikk.

Det er eit forslag som faggruppa vil trekkje fram dersom kvaliteten viser seg å ikkje være god nok etter at det første aleternativet er iverksatt.

Forslaget er no ute på høyring fram til midten av desember.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.