Alle barnelegane til Kristiansund?

Ei faggruppe som har sett på tilbodet til sjuke barn i Helse Midt-Norge foreslår å flytte barnelegestillingar fra Molde til Kristiansund.

Kristiansund sykehus
Foto: NRK

Tanken er at det skal bli eit sterkare fagmiljø, og at det skal gi eit betre tilbod til sjuke barn i regionen.

Barneavdelinga i Helse Nordmøre og Romsdal ligg i Kristiansund, men har to av seks legestillingar lagt til Molde.

Det er desse to som blir foreslått flytta til Kristiansund.

Flere legar i Kristiansund seier dei ikkje er glade for forslaget. Dei meiner det er nok splid i foretaket frå før.

Men det finnest eit enda meir radikalt forslag: nemlig å leggje ned barneavdelinga i Kristiansund og gjere den om til poliklinikk.

Det er eit forslag som faggruppa vil trekkje fram dersom kvaliteten viser seg å ikkje være god nok etter at det første aleternativet er iverksatt.

Forslaget er no ute på høyring fram til midten av desember.

Siste video/lyd

Til helga er det seriestart i Eliteserien 2017. I dag sender NRK Møre og Romsdal fra stadion i Ålesund.
Gassanlegget på Nyhamna har dei siste ti åra tilført statskassa 325 milliardar kroner.
No blir anlegget bygd om til å bli eit gassknutepunkt.
Ved Hjørundfjordheimen på Sæbø i Ørsta har tatt i bruk ein ny sykkel. Dette set bebuarane stor pris på.
No har det blitt lettare å kome seg ut.