NRK Meny
Normal

Aleris får gjenoppta driften

Aleris Aluminium Raudsand har vært omgitt av luktproblemer siden starten i 2009. Bedriften ble stengt i juni. Nå gir Miljødirektoratet bedriften grønt lys til å kunne ta opp igjen produksjonen.

Aleris Aluminium Raudsand (Reox) Nesset

Aleris Aluminium Raudsant har vært forbundet med luktplager i årevis. Nå har bedriften gjennomført 18 tiltak, og har fått lov til å fortsette driften.

Foto: Willy Husby

Bedriften skal ha gjennomført 18 ulike tiltak for å redusere luktplagen. Et av tiltakene som er gjennomført er montering av ny pipe.

– Vi starter produksjonen igjen i løpet av denne uka, sier produksjonsleder Jon Amund Sletnes til NRK.

Ut over dette ønsker han ikke å gi noen kommentar til NRK, bortsett fra at han forteller at stengingen har vært brukt til å avvikle ferie.

Aleris ble stengt i juni på grunn av luktutslipp. Folkehelseinstituttet har imidlertid konkludert med at utslippene ikke representerer noen direkte helsevare, verken ved kortvarig eller langvarig eksponering.

Miljødirektoratet fastslår likevel at lukten har vært til stor sjenanse for naboene.

I fjor høst gav Miljødirektoratet bedriften strengere krav for å få ned utslippene av luktende gasser. Bedriften leverte ikke dokumentasjon som viste at de klarte å overholde luktgrensene. Miljødirektoratet vedtok derfor tvangsmulkt på kr 50.000,- kroner pr. døgn fra 1. juni i år.

Som følge av den løpende tvangsmulkten valgte bedriften selv å stanse virksomheten inn til videre. Miljødirektoratet besluttet at bedriften måtte forbli stanset inntil de dokumenterte at de hadde gjort tilstrekkelige tiltak for å redusere lukten, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bakgrunnen for at Miljødirektoratet nå har gitt tillatelse til at Aleris gjenopptar driften, er at de nå har mottak dokumentasjon som sannsynliggjør at bedriften klarer å drive innenfor luktgrensene som er satt.

Bedriften har bygget ny pipe på 29,5. De har skiftet tak og to vegger i en hall. Et utendørs mellomlager for saltslagg er også fjernet. For å kontrollere at tiltakene fungerer, må Aleris Aluminium Raudsand få gjennomført luktmålinger med hjelp av eksterne konsulenter.