Miljødirektoratet stengte bedrift på grunn av «stikkende lukt av råtne egg»

Aleris Aluminium Raudsand i Nesset har måttet stenge virksomheten etter at de måtte betale til sammen 150.000 kroner i døgnmulkt til staten. Naboene er lettet etter en lang kamp.

Aleris Aluminium Raudsand (Reox) Nesset

Aleris Aluminium Raudsand har mottatt svært mange naboklager siden starten i 2009.

Foto: Willy Husby

Ingvild Martinsen i Miljødirektoratet

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Ingvild Martinsen.

Foto: John Petter Reinertsen

Dårlig lukt har vært ei plage på Raudsand i svært mange år. Helt siden den gamle aluminiumsrensebedriften Aluscan var i virke på 90-tallet, etterfulgt av Reox-oppstarten i 2007, og navneskifte i 2009, har naboer som bor i en halv kilometers omkrets slitt med ekkel lukt.

Skyldte på innkjøringsproblemer

I mai 2008 fikk innbyggerene brev fra selskapet, der de beklaget for den vonde lukta og skyldte på innkjøringsproblemer. I brevet skrev de at luktproblemene ville være borte innen september samme år, uten at det ble tilfelle.

Naboen Willy Husby er veldig glad for at Miljødirektoratet endelig har satt ned foten. Han har i flere år klaget på en stikkende lukt av råtne egg.

Må betale 200.000 kroner

Nå har Miljødirektoratet tvunget bedriften til å stanse produksjonen. Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Ingvild Martinsen, sier at det gjenstår en god del før aluminiumsprodusenten oppfyller kravene.

– Bedriften har gjort noen tiltak, men de har nå planlagt å forlenge den pipen som står for de verste utslippene. Det skal skje innen august, og de klarer ikke å overholde våre krav før det arbeidet er gjort, sier Martinsen.

Bedriften får lov å starte på nytt når de har dokumentert at de overholder luktkravene. I fjor høst kom miljødirektoratet med strengere krav for å få ned utslippene av luktende gasser innen 31. mai i år. Etter 1. juni måtte de betale 50.000 kroner i tvangsmulkt til staten. Bedriften klarte ikke å etterkomme kravene innen fristen, og måtte betale 150.000 kroner i døgnmulkt frem til stengingen 3. juni.

Nabo lettet etter lang kamp

Willy Husby nabo aleris aluminium raudsand nesset

Willy Husby er naboen til aluminiumsprodusenten, og har slitt med den stikkende lukten i mange år.

Foto: Privat

Willy Husby har vært nabo til aluminiumsprodusenten i mange år. Han har kjempet en lang kamp mot bedriften, og er glad for at de nå får en luktfri sommer.

– Det er veldig bra at Miljødirektoratet sine krav har stengt anlegget. Jeg tror ikke at en forlengelse av pipa vil gjøre nabolaget luktfritt. Vi har nemlig blitt lovet at vi skal slippe lukt flere ganger før, sier Husby.

Naboene har også slitt med å få kontakt med bedriften. De har blitt bedt om å lese inn beskjed når de ringer, men det er ikke godt nok, mener Husby.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Aleris Aluminium Raudsand.