NRK Meny
Normal

Advokatfirma kritiserer sykehus-prosessen

– Ikke forsvarlig å presse sluttbehandlingen av saken gjennom tre forvaltningsnivåer på tre dager, skriver advokatfirmaet Schjødt, som ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre (Orkidé) har hyret inn.

Vidar Strømme

Jurist Vidar Strømme i advokatfirmaet Schjødt har vurdert sykehus-prosessen på oppdrag av Orkidé.

Foto: Roar Halten / NRK

Det var under det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal sist søndag at den juridiske rapporten fra advokakfirmaet Thommessen ble kjent.

Der konkluderte sistnevnte jurister med at vedtaket om å bygge fellessykehuset på Opdøl-tomten i Molde var gyldig, til tross for trolig brudd på helseforetaksloven. Dette med grunn i påstandene om eierstyring og helseminister Høies angivelig ytrede ønske om Opdøl-vedtak.

I etterkant av Thommessen-rapporten ba derimot Orkidé (ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre) advokatfirmaet Schjødt om å utarbeide en ny vurdering.

Tirsdag ble denne rapporten klar, og der får vedtaksprosessen kritikk.

Tre nivåer på tre dager

I Schjødt-rapporten heter det blant annet at Opdøl-vedtaket er uforsvarlig og kritikkverdig, fordi man forsøkte å presse et vedtak gjennom tre forvaltningsnivåer på kun tre dager.

«Det var ingen hensyn som tilsa et slikt hastverk, og den korte tiden har klart medført at vurderingene blitt mindre grundige enn ønskelig.» skriver advokat Vidar Strømme, og utdyper videre:

«Denne forseringen av saken i sluttfasen, medførte også at man ikke avdekket andre feil som det var advart mot på forhånd. Det er kort tid etterpå avdekket at det faktisk forelå brudd på helseforetaksloven, at direktør Eidsvik synes å ha blitt utsatt for press, samt at det i det minste foreligger muligheter for inhabilitet.»

Strømme skriver således at det er grunn til å tro at styreleder Ola H. Strand og direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge er inhabile i saken, ettersom de skal ha presset Eidsvik, og inntatt sitt standpunkt om tomt på et stadium som var såpass tidlig at de måtte være partiske i saken.

(Saken fortsetter under)

Presset mot Eidsvik

Det blir også viet plass til den omstridte avgangen til tidligere Helse Møre og Romsdal-direktør Astrid Eidsvik.

Mer konkret er det e-postutvekslingen - hovedsaklig mellom styreleder Stein Kinserdal og Eidsvik - som får kritikk. Kinserdal sendte nemlig e-post til Eidsvik der han skrev at han hadde oppfattet at Opdøl var ønsket av helseministeren.

Eidsvik skal ha oppfattet dette som styresignaler, og hun gikk deretter av på dagen, torsdag 4. desember.

«Ingen tvil om at presset mot Eidsvik, for å få henne til å skifte innstilling, har vært reelt. Man kan etter vår oppfatning se bort fra argumenter om at hun var blitt fortalt at hun fritt kunne fremme sin innstilling, og at signaler fra eier ikke var rettslig bindende.» skriver Strømme.

– Feilene må antas å ha hatt betydning

Kort og godt konkluderer advokatfirmaet - i motsetning til Thommessen - med at det foreligger flere feil i prosessen som har hatt betydning for vedtaket om Opdøl.

Særlig blir den manglende innstillingen (tomteanbefalingen) fra Helse Møre og Romsdal vektlagt. Eidsvik trakk seg bare dager før hun skulle gi sin innstilling.

«Om saksbehandlingsfeilene tenkes borte, virker det mest sannsynlig at Helse Møre og Romsdal ville ha stemt for Storbakken ved Kristiansund.» skriver Strømme, og avslutter:

«Dersom de alvorlige feilene og lovbruddene var blitt avdekket, antar vi at det ville være helt uaktuelt for foretaksmøtet å treffe noe vedtak.»

Flere nyheter fra Møre og Romsdal