Vil ha flere norske bedrifter til Singapore

Den norske ambassadøren til Singapore vil ha flere norske bedrifter til å etablere seg i staten. Han tror at asiatiske samarbeid kan bidra til at Norge klarer å være i front i viktige næringer.

Tormod Endresen vil ha flere bedrifter til Singapore

Tormod Endresen vil ha flere norske bedrifter til Singapore.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Selvfølgelig må man ha en godt gjennomtenkt strategi før man satser i Asia. Det er et stort marked langt hjemmefra, sier Norges ambassadør til Singapore, Tormod Endresen.

Men han mener at det er få ulemper i forhold til fordeler.

– 60 prosent av verdens befolkning bor i Asia, og en veldig stor andel av veksten skjer her. I tillegg skjer en stor andel av skipsbyggingen her. Det er kort og godt her det skjer, så vil du være med så må du henge deg på, sier han.

Norge må vise seg frem

Endresen er klar på at norske bedrifter må vise seg frem internasjonalt.

– Når vi som nordmenn er ute og reiser må vi huske på at tyngdepunktet er i ferd med å flytte seg bort fra oss, bort fra Atlanteren og mot Stillehavet, sier Endresen.

Norge er stor investor i Singapore

Mer enn 200 norske virksomheter har etablert seg i Singapore, og over 2000 nordmenn har bosatt seg der. Det er mer enn både svensker og dansker. At det er så mange nordmenn er ikke rart enn så lenge Norge er Singapores sjette eller syvende største utenlandsinvestor.

Med sine 693 kvadratkilometer er det ikke en stor stat. Men Endresen mener det er en stat med stor betydning for norsk forretningsvirksomhet.

– Det er en innfallsport til en hel region. Ved å være her er man i nærkontakt med hele Sørøst-Asia, sier han.

Små stater bør samarbeide

Norge og Singapore er begge små i verdenssammenheng, og ifølge Endresen nødt til å være innovative og satse på høyteknologi. Dette forsterkes gjennom samarbeid på forskning og utvikling, særlig på det maritime området hvor begge land er avhengige av å være i front.

Han forteller at de sektorene Norge er størst på i Singapore, er de sektorene som Norge er kjent for å være gode på.

– Det er maritim sektor, olje og gass, sjømat og en god del av våre andre paradedisipliner, sier han.

Inngangsport til kinesiske markeder

Singapore er også en vei for norske bedrifter som ikke vil slå seg ned i Kina, å komme tettere inn på det kinesiske markedet. For mye av det som foregår i Singapore har med Kina å gjøre.

– Utviklingen i Kina forsterker utviklingen i Singapore fordi veldig mye av den businessen som drives i Singapore, drives etter kinesisk etterspørsel, sier Endresen.

Ikke redd norske arbeidsplasser skal forsvinne

Mange er redd for at norske arbeidsplasser skal forsvinne når man etablerer seg i Asia. Ser du noe av det?

– Det at vi er store her, det at vi er nær viktige markeder i Asia, gjør at vi fortsatt har en industriell base i Norge. Det betyr at vi har sysselsetting, vekst og innovasjon i Norge. Det tror jeg man må være opptatt av, både fra industriens side, men også fra norske myndigheters side, sier Endresen.

Men når arbeidskraft og råmaterialer er billigere i Asia, er det da lønnsomt å produsere i Norge?

– Konkurransen i verftsindustrien er knallhard. Det er klart at verft i Sør Korea, Kina, Japan og Singapore er veldig konkurransedyktige. Men jeg tror at så lenge vi har Nordsjøen som laboratorium og så lenge vi har så sterke ingeniørmiljøer i Norge, så vil vi i en tid holde oss i front.

Men Endresen understreker at det høye prisnivået og de høye lønningene i Norge er en stor utfordring for Norge som høykostland.

– Vi er nødt å være teknologisk i front. Og da tror jeg at samarbeid med andre land, som Singapore, kan være med og forsterke den utviklingen, sier Endresen.

Skryter av Vestlandsfylkene

Tormod Endresen på kontoret i Singapore

Tormod Endresen jobber for det meste med Vestlandsfylkene.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Endresen vil ha flere bedrifter til Singapore, men skryter av Vestlandet.

– Jeg arbeider i veldig stor grad med Vestlandsfylkene. Tre fjerdedeler av det som skjer i Singapore, har sin opprinnelse i de fire Vestlandsfylkene våre.

Bør flere bedrifter etablere seg i Singapore?

– Jeg mener det. Og det som er litt artig å se nå, er at i tillegg til de næringene jeg var inne på, sektorene innenfor det maritime feltet og olje og gass, så kommer det en del nye oppstartsvirksomheter som sier at de vil bli globale med en gang, og bruke Singapore som innfallsport til verdensmarkedene, sier han.

Vil ikke hjem

Trond Lillebø utenfor møterom "Ålesund" i Singapore

Trond Lillebø utenfor møterom «Ålesund» i Singapore.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Trond Lillebø fra Flisneset i Ålesund kommune, jobber i Singapore og har vært der i fem år.

Firmaet han jobber for, Inmarsat, leverer satellittkommunikasjon.

– For den maritime næringa så er det ren stor hub. Singapore har mange shippingselskaper og shippingeiere, og det er enkelt å komme seg fra Singapore og til de andre landene i Asia, sier han.

Uproblematisk å jobbe i Singapore

Trond Lillebø og satelittutstyr i Singapore

Inmarsat selger satellittkommunikasjon fra Singapore.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Lillebø mener det er godt tilrettelagt for utlendinger i Singapore.

– Ting flyter, og det er veldig enkelt og sikkert å operere her, sier han.

I tillegg trives han som privatperson.

– Singapore er en trivelig plass å være. Jeg har en utfordrende jobb, og i tillegg møtte jeg kona mi her nede, så det er mange faktorer som gjør at jeg blir her, smiler han.