– Vi kan miste sykehuset

Gjemnes-ordføreren frykter utsettelser kan føre til at Romsdal og Nordmøre blir stående uten sykehus.

Gjemnesordfører Odd Steinar Bjerkeset frykter at nytt sykehus i Romsdal og Nordmøre blir stoppet, om man nå ikke bestemmer seg for lokalisering.

Se hele intervjuet med Odd Steinar Bjerkeset

Han ble like overrasket som alle andre da Astrid Eidsvik bestemte seg for å gå av , ordføreren i den tredje sykehuskommunen Gjemnes, Odd Steinar Bjerkeset.

– Å trekke seg nå skaper forstyrrelser, men jeg håper endelig at det fortsatt vil bli en avgjørelse nå i desember, sier Bjerkeset.

Bjerknes er på linje med sin ordførerkollega i sør, som også mener at at man trenger en beslutning nå . Gjemnesordføreren frykter at man kan stå uten sykehus om det tar for lang tid å bestemme seg.

– Jo lengre det går, så tror jeg at det blir kanskje et lasarett i hver av byene, så jeg tror ikke det er løsningen, sier ordføreren. Han tenker på utspillet fra blant annet ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund, om at man må stoppe prosessen med det nye fellessykehuset .

Svekket prosess, men tillit til styrene

Gjemnesordføreren sier at hendelsene den siste uken har svekket prosessen i veien mot ny sykehustomt, men han har allikevel tillit til styrene.

– Begge styrene, både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt, tar sin jobb alvorlig og gjør et vedtak den 17. desember og et vedtak i Helse Midt den 18. desember. Det er deres ansvar. Hvis de ikke greier det, så bør hele styret gå, sier ordføreren.

Han har også tillit til styreleder Ola H. Strand og konstituert direktør Daniel Haga i Helse Midt.

Kompromissløsningen Astad

Har de siste dagenes utvikling styrket eller svekket Astad som sykehustomt?

- Jeg mener det har styrket Astad som sykehustomt. Det har vi sagt hele tiden, at Astad er kompromissalternativet mellom byene. Det er så midt i mellom som det går an å få det. Så det er det nest beste alternativet byene vil gå inn for tror jeg, sier Odd Steinar Bjerkeset